Pazar bir ilke imza atmaya hazırlanıyor

Pazar Kaymakamlığı Pazar ilçesinde ilk kez bir organizasyona imza atmaya hazırlanıyor

Pazar bir ilke imza atmaya hazırlanıyor

"Pazar İçin hayde el ele"sloganı ile İlçe Kaymakamlığı tarafından organize edilen "PAZAR FOTOĞRAF" yarışması ilçede ilk kez düzenleniyor.

Son Başvuru tarihi 30.11.2022 olan yarışmaya katılmak isteyen fotoğraf sanatçılarının dikkat edeceği hususlar da belirlendi.

İlçe Kaymakamlığı tarafından hazırlanan ve yarışmaya katılmak isteyenlerin şartname doğrultusuna dikkat etmelerinin gerektiği hususuna vurgu yapıldı.

YARIŞMA KOŞULLARI ŞARTNAME

 1. Amaç:

Pazar Kaymakamlığı tarafından düzenlenecek olan Fotoğraf Yarışması etkinliğinin amacı Pazar İlçemizin doğasal, tarımsal, sosyo-kültürel yaşamın yanı sıra tarihi ve kültürel varlıklarına duyarlılığı arttırmak, Pazar İlçemizin tanınmasını sağlamak, şehre ait görsel bir hafıza oluşturmaktır.

 1. Konusu:

Yarışmanın konusu ,“Pazar İçin Hayde” teması altında Pazar İlçemize ait doğa, tarım, tarih ve sosyo-kültürel yaşama dair fotoğraflar olarak belirlenmiştir.

 1. Katılım Şartları:
  1. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
  2. Fotoğrafların Pazar İlçe sınırları içerisinde çekilmiş olması zorunludur.
  3. Her katılımcı en fazla 3 adet sayısal renkli eserle yarışmaya katılabilir.
  4. 18 yaş ve altı katılımcılarla, seçici kurul üyelerinin birinci dereceden yakınları dışında, amatör ve profesyonel tüm fotoğrafçılar katılabilir.
  5. Fotoğraflar Dijital (sayısal) renkli olup baskılar kabul edilmeyecektir. Renk, keskinlik, toz alma gibi müdahaleler kabul edilir.
  6. Yarışmacılar cep telefonu ile çekilen fotoğraflar ile de yarışmaya katılabilirler.
  7. Eser sahibi fotoğraflarını en az 50*70 cm lik baskıya uygun olacak şekilde test ederek fotoğraflarını göndermelidir.
  8. İnsanlı veya insansız hava araçlarının kullanımına ilişkin sorumluluklar katılımcıya ait olup, bu yolla çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilecektir.
  9. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.
  10. Katılımcı yarışma için kurumumuza elden veya mail yoluyla teslim ettiği fotoğrafların kendisine ait olduğunu ve gerekli izinlerinin alındığını taahhüt etmiş sayılır.
  11. Yarışmaya kendisine ait olmayan eserle başvuru yapmak ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik bu tür girişimlerde bulunmak kural ihlali sayılır. Tespit edilmesi durumunda kurumumuzca düzenlenecek olası bir başka yarışma için söz konusu kişi veya kişilerin başvurusu kabul edilmeyecektir.
  12. Fotoğrafların exif bilgileri ( dpi, piksel, fotoğrafın çekiliş tarihi bilgileri gibi) bozulmamış olarak tutulması gerekmektedir.
  13. Yarışmaya son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

 1. Kullanım Hakkı:
  1. Yarışmada ödül alan tüm fotoğrafların yayın, kullanım ve sergileme hakkı eser sahipleriyle birlikte düzenleyici kurumlara ait olacaktır. Katılımcı; dereceye giren, sergilenmeye hak kazanmış fotoğrafların yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 21. md. 22. md. 23. md. 24. md. ve 25. md. tanımlanan temel kurallar bu yarışmada geçerli olup eserlerin kullanım hakkı eser sahibi ile birlikte düzenleyici kurumlara aittir.
  2. İlgili madde doğrultusunda kullanılan eserler için eser sahibi, bu şartnamede belirtilen ödül ve sergileme için belirlenen karşılıkların aynı zamanda kullanım bedeli yerine geçtiğini, verilen iznin kesinlikle geri alınmayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin için yarışmayı düzenleyen kurumlardan ayrıca hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve maddi, manevi talepte bulunmayacağını kabul etmiş sayılır.
  3. Katılımcı, yarışma için organizasyon kurumuna verdiği veya mail yoluyla gönderdiği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu, kendisi tarafından çekildiğini ve tüm izinlerinin alındığını taahhüt eder. Başkasına ait görüntülerin kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin yasal sorumluluğu katılımcınındır.
  4. Eser Sahibi, eserin kendine ait eser olduğunu, üçüncü şahısların bu eser üzerinde herhangi bir hakları bulunmadığını, eseri üzerindeki hakları daha önceden devretmediğini, üçüncü şahıslarca aksi bir talepte bulunulması halinde eser sahibinin kendisinin hukuken sorumlu olduğunu kabul ve garanti eder.
  5. Ödül alan, sergilemeye değer bulunan fotoğraflar Pazar Kaymakamlığına ve Pazar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne ait olup her türlü basın ve yayın organında ve de ilgili kurumların Sosyal Medya hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun biçimde yayınlanacaktır.
  6. Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar sonuçların kesinleştiği gün jüri üyelerinin huzurunda silinecektir.
  7. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

 1. Eserlerin isimlendirilmesi ve teslim edilmesi:
  1. Fotoğrafları Pazar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve aşağıda bildirilen mail adresine belirtilen son katılım tarihine kadar katılımcının göndermesi veya dijital olarak vermesi gerekmektedir.
  2. Eser sahibi fotoğrafı gönderdiği mail ortamında adı, soyadı, T.C. Kimlik Numarası ile telefon numarası ve adres bilgilerini belirtmesi gerekmektedir. Aksi takdirde başvuru kabul edilmeyecektir.
  3. Eser sahibi fotoğrafın nerde çekildiğini ve birden fazla eser olması durumunda eserlerini numaralandırarak belirtmesi gerekir.
  4. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb. bilgiler bulunmamalıdır.
  5. Yarışmaya başvuru ve eser gönderimi sırasında oluşabilecek sorunlardan Tarım ve Orman Bakanlığı sorumlu olmayacaktır.

 1. Organizasyon ve Seçici Jüri

  1. Yarışma Pazar Kaymakamlığı tarafından gerçekleştirilecek olup yarışma organizasyonu Pazar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülür.
  2. Yarışmayı düzenleyen kurum yarışmanın herhangi bir aşamasında herhangi bir olumsuzluk durumunda bir yükümlük almaksızın yarışmayı iptal edebilir ve yarışmaya katılım sağlayan eser sahipleri iptal kararını itiraz etmeksizin kabul etmiş sayılır.
  3. Seçici Jüri yarışma eser tesliminden sonra düzenleyici kurum tarafından belirlenecektir.
  4. Seçici Kurul en az 5 üyesinin bir araya gelmesi ile toplanır ve yarışma sonrasında değerlendirme tutanağı hazırlanır.
  5. Yarışmada jüri değerlendirmesinde, altın oran ( 1/3 ) gibi fotoğraftaki bazı tekniklerin yanı sıra görsellik esas alınacağından puanlamada komisyonun takdiri esastır.
  6. Seçici kurulun vermiş olduğu kararlar nihaidir.

 1. Ödüller-Sergilemeler:

Birincilik Ödülü 3.000 TL

İkincilik Ödülü 2.000 TL

Üçüncülük Ödülü 1.000 TL

 1. (1 Adet) 500 TL
 2. (20 adet) Sergilenmeye hak kazanan eserler sergi için basımları yapılıp sergilendikten sonra eser sahiplerine hediye edilecektir.

 1. İletişim Bilgileri:

T.C. Pazar Kaymakamlığı

Yarışma Organizasyon: Pazar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü

Tel: 0464 612 10 67 / 120 - 0542 542 60 53

[email protected]

Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2022, 16:13
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER