MADEN MÜHENDİSLERİNİN İSTİHDAMI ARTIRILMALIDIR

TMMOB Artvin İl Temsilcisi Hakan Yavuz, "Halkın İhtiyaçlarını Karşılamak, İşsizliği Azaltmak için Bütçe" başlıklı bir basın açıklaması yaptı.

MADEN MÜHENDİSLERİNİN İSTİHDAMI ARTIRILMALIDIR

-Halkın ihtiyaçlarını karşılamak, işsizliği azaltmak için bütçe! Maden mühendislerinin istihdamı artırılmalıdır

Hayati Akbaş

ARTVİN-TMMOB Artvin İl Temsilcisi Hakan Yavuz, "Halkın İhtiyaçlarını Karşılamak, İşsizliği Azaltmak için Bütçe" başlıklı bir basın açıklaması yaptı.

Yavuz yaptığı açıklamada; “Maden mühendislerinin çalışma alanlarına ve çalışma yaşamlarına ait; işsizlik, istihdam, ücret, çalışma süreleri, zamanında ücret alamamaları ve yürürlükteki maden mevzuatından kaynaklı hak kayıpları salgın öncesinde de ağır bir biçimde sürmekteydi. İçinde bulunduğumuz salgın sürecinde, çok tehlikeli iş kolu kapsamında bulunan çalışma alanlarımızda zaten zor olan çalışma koşullarının daha da ağırlaşmasıyla birlikte, ücretsiz izin ve evden çalıştırma gibi istihdam uygulamaları söz konusu olmuştur. Maden mühendisliği alanında var olan işsizlik bu süreçte daha da artmıştır.

Çalışma şansı yakalamış olanlarımız; güvenli, güvenceli, sekiz saatlik çalışma süreli ve insan onuruna yakışan bir ücret uygulamasından yoksun bir halde çalışma yaşamını sürdürmektedir.

Maden Mühendisleri de tüm halkımız gibi bu süreçten kötü etkilenmiştir. Büyük hayallerle üniversitelerde bu eğitimi aldıktan sonra yıllarca iş bulamamış üyelerimiz bir de salgın girdabına maruz kalıp hiçbir geliri olmadan, borç içinde “hayatını sürdürmeye” çalışmaktadır. İşsizlik bütün mesleklerde olduğu gibi maden mühendisleri arasında da ciddi oranda artmaktadır. Meslektaşlarımız sırf iş bulamadıkları için mesleklerini yapamamakta, başka işler aramakta, bir anlamda geleceksizliğe mahkûm edilmektedir.

2021 yılı merkezi yönetim bütçesi bu günlerde görüşülmektedir. Bütçeden talebimiz maden mühendisliği alanında yaşanan işsizliğin geriletilmesine çare olması, çalışan ve emekli üyelerimizin hak kayıplarının iade edilmesidir. Bu yalın talebimizin gerçekleşmesi için üyelerimizle birlikte mücadelemizi sürdüreceğiz. Bütçenin

muhatabı olarak bizler, çalışma alanlarımızı ilgilendiren bakanlıklara, yatırımları yapabilmeleri için bütçeden gerekli payın verilmesini talep ediyoruz.

Örneğin olası İstanbul depreminde kayıpları azaltmak gibi halkın acil ihtiyaçlarını giderecek yatırımlar yerine, rant amacıyla gündeme getirilen, kullanılmayan havaalanlarına, şehre uzak şehir hastanelerine, millet bahçelerine, Kanal İstanbul gibi “en büyük projelere” kaynak ayırmak var olan sorunların daha da ağırlaşmasına neden olacaktır. Bu projeler aracılığıyla sermayeye kaynak aktarmak yerine, işsizliğin azaltılmasına, işçi ve emekçilere, küçük esnaf ve büro sahiplerinin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik bir bütçe oluşturulmasını talep ediyoruz.

Maden Mühendisliği alanındaki mevzuattın düzenlenmesinden, maden ruhsatların arama, işletme, denetim ve terk takibinin yapıldığı düzenleyici-denetleyici kurumlar ile araştırma kurumlarını da bünyesinde bulunduran, maden mühendisi istihdamının en yoğun olduğu T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın merkezi bütçesi 3 milyar 999 milyon, MAPEK, MTA, TENMAK, EPDK ve NDK’yle birlikte toplam olarak ise 5.062 milyon TL olarak öngörülmüştür. Oysa, sokağa çıkmanın yasak olduğu, parklarda gezmenin bile kısıtlandığı, ekonomik sıkıntıların son derece ağırlaştığı bu salgın sürecinde, “Millet Bahçelerine ayrılan ödeneğin 16 milyar TL olarak öngörülmesi tam bir ironidir.

Ülkemiz maden kaynaklarının aranmasında, işletilmesinde, pazarlanmasında ve terk sahalarını rehabilitasyonlarında, maden mühendisliği bilim ve tekniğinin kullanıldığı karayolları ve barajlar gibi altyapı projelerinde, afetler sonrası arama ve kurtarma ile birlikte işçi sağlığı ve güvenliği gibi denetime esas işlerde maden mühendisi bilim ve tekniğini uygulamaya sokmak için bu 2021 yılı Bütçesi bir fırsat olabilir.

Madencilik sektöründe yaşanan sıkıntıların azaltılması, işsiz maden mühendislerinin istihdamının sağlanması ve çalışan maden mühendislerinin hak kayıplarının önlenmesi için 2021 yılı merkezi yönetim bütçesinden pay istiyoruz.

Sermayeye yönelik rant projelerine için değil, halkımızın ihtiyaçlarını karşılamak için Bütçe!

Maden mühendisi istihdamını artırmak için Bütçe” ifadelerini kullandı.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER