Dünya hayâtı, eğlence ve oyundan başka bir şey değildir

Günün Ayet Meali

Dünya hayâtı, eğlence ve oyundan başka bir şey değildir

 Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Ankebut Suresi 64. ayetlerinde mealen şöyle buyuruyor:


Hâlbuki bu dünya hayâtı, bir eğlence ve bir oyundan başka bir şey değildir. Şübhesiz âhiret yurdu ise, elbette asıl hayat odur.(*) Keşke bilselerdi!


(*) “İnsan bir yolcudur. Sabâvetten (çocukluktan) gençliğe, gençlikten ihtiyarlığa, ihtiyarlıktan kabre, kabirden haşre (dirilmeye), haşirden ebede kadar insanın yolculuğu devâm eder. Her iki hayâtın levâzımâtı, Mâlikü’l-Mülk (mülkün tek sâhibi olan Allah) tarafından verilmiştir. Fakat o levâzımâtı, cehlinden (câhilliğinden) dolayı tamâmen bu hayât-ı fâniyeye sarfediyor. Hâlbuki, o levâzımâttan lâekal (en az) onda birini dünyevî hayâta, dokuzunu hayât-ı bâkīyeye (ebedî âhiret hayâtına) sarf etmek gerektir. Acabâ birkaç memleketi gezmek için hükûmetten yirmi dört lira harcırah alan bir me’mur, ilk dâhil olduğu memlekette yirmi üç lirasını sarf ederse, öteki yerlerde ne yapacaktır? Hükûmete ne cevab verecektir? Böyle yapan bir kimse kendisine akıllı diyebilir mi?”
(Mesnevî-i Nûriye, Şemme, 200) risale haber

Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2014, 00:58
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER