Bu gece çok önemli bir gece

Bu gece af ve mağfiret kapıları sonuna kadar açılır ve O gece (Berat Gecesi) Allah Teâlâ buyurur ki: Af isteyen yok mu, affedeyim. Rızk isteyen yok mu, rızIk vereyim. Dertli yok mu, sıhhat, afiyet vereyim. Ne isteyen varsa, istesin vereyim. Bu HÂl, sabaha kadar devam eder (İbni Mace) hadisince rahmet yağar da yağar

Bu gece çok önemli bir gece

TEBRİK

KAÇKAR53.COM ailesi olarak Mübarek Berat Kandilinizi tebrik eder, tüm İslam âlemine hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ederiz.

BERAT GECESİ

Bu gece Berat Gecesi… Her yıl Şaban ayının on dördüncü gününü on beşinci gününe bağlayan gece Berat Gecesi’dir. Berat Gecesi, Kur’an-ı Kerim’in Levh-i Mahfuz’dan dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Ayrıca Kıble’nin Kudüs’teki Mescid-i Aksâ’dan Mekke-i Mükerreme’deki Kâbe istikametine çevrilmesinin; hicretin ikinci yılında, Şaban ayının 15’inde vuku bulması da bu geceye ayrı bir önem kazandırmaktadır. Kadir Gecesi’nden sonra en hayırlı gece olan Berat Gecesi’nde bir yıl içerisinde kâinatta olacak bütün olaylar yazılır.

BU GECE AMEL DEFTERLERi YAZILIR

Berat Gecesi İslam âlemi için en hayırlı gecelerden biridir. Zira bu gece amel defteri yazılır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Berat Gecesi’nin önemini şöyle anlatmıştır: “Bu yıl içinde doğacak her çocuk, bu gece deftere geçirilir. Bu yıl içinde öleceklerin isimleri, bu gece özel deftere yazılır. Bu gece herkesin rızkı tertip olunur. Bu gece herkesin amelleri Allahü Teâlâ’ya arz olunur.”

Bu gece Berat Gecesi… Her yıl Şaban ayının on dördüncü gününü on beşinci gününe bağlayan gece Berat gecesidir. Berat Gecesi, Kur’an-ı Kerim’in Levh-i Mahfuzdan dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Ayrıca Kıble’nin Kudüs’teki Mescid-i Aksâ’dan Mekke-i Mükerreme’deki Kâbe istikametine çevrilmesinin; hicretin ikinci yılında, Şaban ayının 15’de vuku bulması da bu geceye ayrı bir önem kazandırmaktadır. Kadir gecesinden sonra en hayırlı gece olan Berat Gecesi’nde bir yıl içerisinde kâinatta olacak bütün olaylar, bu gece yazılır.

Berat; Borçtan Kurtulma, Temize Çıkma Cezadan Kurtulma Gibi Mânâlara Gelir

Berat Gecesi, mahlûkatın bir sene içerisindeki rızıkları, zengin veya fakir, aziz veya zelil olacakları, ihya (diriltme) veya imate (öldürme) edilecekleri, ecelleri gibi her mühim iş bu gece tefrik edilir, görevli meleklere verilir. Berat kelimesi; borçtan kurtulma, temize çıkıp aklanma, ceza veya sorumluluktan kurtulma gibi manalara gelir. Berat kandili, Allah (C.C.)’nün rahmet, lütuf ve mağfiretiyle tecelli ederek, kullarına bağışlanma kapılarını ardına kadar araladığı; müminlerin dualarına icabet ettiği, günahlarını affettiği, yapılan ibadetleri normal zamanlardan kat kat fazla mükâfatlandırdığı bir gecedir.

Bu Gece Amel Defteri Yazılır

Berat Gecesi İslam âlemi için en hayırlı gecelerden biridir. Zira bu gece amel defteri yazılır. Peygamberimiz Efendimiz (s.a.v) Berat gecesinin önemini şöyle anlatmıştır; Bu yıl içinde doğacak her çocuk, bu gece deftere geçirilir.

Bu yıl içinde öleceklerin isimleri, bu gece özel deftere yazılır. Bu gece herkesin rızkı tertip olunur. Bu gece herkesin amelleri Allahü Teâlâ’ya arz olunur.

Ömür Boyu Kılınacak Nâfile Namazların Sevabından Fazladır

İslam âlimlerine göre Berat gecesinde kaza namazı borcu varsa iki rekât kaza namazı kılmanın sevabı, ömür boyu kılınacak nafile namazların sevabından fazladır. Eğer farz namaz borcu yoksa isteyen nafile namaz kılabilir. Bazı kitaplarda, (Berat gecesinde kılınacak namaza Salat-ül-hayr [Hayır Namazı] denir. Bu Namaz yüz rekâttır. Her rekâtta Fatiha suresinden sonra on defa İhlâs suresi okunarak kılınır) deniyor. Berat gecesi kılınan namazlardan biride iki rekât olarak kılınır. Birinci rekâtta Fatiha okunduktan sonra kısa bir sure okunarak rükûa gidilir. Rükûdan doğrulur ve secdeye gidilir. Secdede uzun sure kalınır, bu konuda belli bir tahdit (sınırlama) yoktur, ne kadar dayanabilirsen.

İkinci rekâtta da aynı şekilde Fatiha’dan sonra kısa bir sure okunur. İlk rekâtta olduğu gibi secdeye gidildiğinde yine uzun sure secdede kalınır. (Gücünüzün yettiği kadar.) Secdeden kalkılır tahiyatta okunacaklar okunur ve selam verilir. Selam ile birlikte eller dua için âlemlerin Rabbine kalkar...

Peygamber efendimiz (s.a.v.) Berat namazını nasıl kılardı?

Bu namaz hakkında Hz. Aişe Radıyallahu Anhuma validemiz, Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in şöyle buyurduğunu nakletmiştir.

-”Ya Aişe, bu gecenin nasıl bir gece olduğunu bilir misin? Bende

-”En iyisini, Allah ve Resulü bilir” dedim. Şöyle buyurdu:

-”Bu gece Şaban ayının yarısıdır. Dünya işleri ve kulların işleri bu gece Yüce Hakka arz edilir. Bu gece cehennemden azat edilenlerin sayısı; kelb kabilesinin koyunları sayısı kadardır. Bu gece bana izin verir misin?”

-”Olur” dedim. Kalkıp namaza durdu. Ayakta durması hafif oldu. Fatiha suresini okudu; sonra da küçük bir sure okudu. Gecenin yarısına kadar secdede kaldı. Daha sonra ikinci rekâta kalktı. Ayakta iken, birinci rekâtta okuduğu kadar bir şey okudu. Sonra yine secdeye vardı. Bu secdede dahi, tan yeri ağarıncaya kadar kaldı. Secdede o kadar kaldı ki, bunun için Yüce Allah ruhunu aldı sandım. Bana gelmesi uzayınca, kendisine yaklaştım. Hatta ayaklarına elimi sürdüm. Hareket ettiğini görünce rahatladım. Secdesinde şöyle dediğini işittim:

“Azabından affına sığınırım. Dargınlığından rızana sığınırım. Senden sana sığınırım. Şanın yücedir. Sen kendi zatını övdüğün gibi, seni övemem...”

Sonra kendisine sordum: “Ya Resulullah, bu gece secdende bir şeyler okuduğunu duydum. Bunları daha önce okuduğunu hiç duymamıştım. Böyle demem üzerine, bana sordu: “Sen onları öğrenebildin mi”? Bu sorusuna karşılık: “Evet” deyince, şöyle buyurdu:

“Onları hem sen öğren, hem de başkalarına öğret.”

Berat gecesi ne yapmalı?

-Gece bir saat kadar ibadet etmekle, gece ihya edilmiş olursa da, vakti müsait olan, gece hiç uyumamalı.

-Mümkünse din büyüklerimizin kabirlerini ziyaret edip feyizlerine kavuşmalı.

- Kendimiz ve bütün müminler için, dua ve istiğfar etmeli. Namazdan sonra çok dua etmeli, özellikle hayırlı dua etmeli. Duada ısrar etmeli, yani duayı çok tekrarlamalı. Peygamber efendimizin Berat gecesinde okuduğu, (Allahümmerzuknâ kalben takıyyen min-eş-şirki beriyyen lâ kâfiren ve şakiyyen) duasını çok okumalı.

- Aile efradıyla merhametli konuşmalı, onlara iyi davranmalı.

- Kur’an-ı Kerim okumalı, özellikle Rabbenâ âtinâ ve Âmenerresûlü’yü çok okumalı.

- Kazası olmasa da, çok kaza namazı kılmalı. Namaz dışında secde ederek, secdede dua ve istiğfar etmeli, mümkünse toprağa secde etmeli, secdeyi çok yapmalı.

- Güzel koku sürünmeli.

- Allah Teâlâ’ya hamd ve şükretmeli.

- Oruçlu olarak kandili karşılamalı ve Kandil gününü de oruçlu geçirmeli…

Berat Gecesi Duaları

Bu geceyi ganimet bilmeli, tövbe istiğfar etmeli, kaza namazı kılmalı, Kur’an-ı kerim okumalı. Peygamber efendimiz (s.a.v) Berat gecesinde, (Allahümmerzuknâ kalben takıyyen mineşşirki beriyyen lâ kâfiren ve la şakiyyâ) duasını çok okurdu. Peygamber Efendimiz (s.a.v) Berat Kandili’nde şöyle dua ederdi; “Allah’ım! Azabından affına, gazabından rızana sığınıyorum, senden yine sana ilticâ ediyorum. Senin şanın yücedir. Sana yaptığım senayı, senin kendine yaptığın senaya denk bulmuyorum. Sana layık bir surette hamd etmekten acizim”

Yine bu gecede edilebilecek kıymetli başka bir dua ise şöyle; “Bismillâhirrahmanirrahim. Allahümme Eûzu bi-afvike min ikâbike ve eûzu bi-ridâke min sahatike ve eûzu bike minke celle vechuke lâ-uhsî senâen aleyke ente kemâ esneyte alâ nefsike.”

Anlamı: “Ya Rabbi, cezandan affına sığınırım, gazabından rızana sığınırım, senden sana sığınırım, Zatın yücedir, seni övmek için kelime bulamıyorum, Sen kendini övdüğün gibisin.”

Berat Gecesini İşaret Eden Ayet…

“Ha Mim. Helal ile haramı ve sair hükümleri apaçık bildiren bu kitaba, Kur’an-ı Kerim’e yemin olsun ki, gerçekten biz O’nu mübarek bir gecede indirdik. Muhakkak biz hak din İslam’dan yüz çevirenleri uyaranlarız. O, öyle bir gecedir ki, bu geceden gelecek senenin aynı gecesine kadar rızıklar, eceller ve benzeri her hikmetli iş katımızdan bir emir ile o zaman ayırt edilir, hüküm verilir. Hakikat biz, Rabbinden bir rahmet eseri olarak peygamberler gönderenleriz. Şüphe yok ki Allah Teâlâ her şeyi hakkıyla işitenin, her şeyi de kemaliyle bilenin ta kendisidir.” Ayet-i kerimede geçen, “Mübarek Gece”den maksat, bir tefsire göre Berat Gecesi’dir.

Berat Gecesi Hakkındaki Hadis-İ Şerifler

-Peygamber Efendimiz berat gecesi için: “ o gece Allah Teâlâ buyurur ki: ‘Af isteyen yok mu, affedeyim. Rızk isteyen yok mu, rızk vereyim. Dertli yok mu, sıhhat, afiyet vereyim. Ne isteyen varsa, istesin vereyim.’ Bu hal, sabaha kadar devam eder” (İbni Mace)

-Şaban ayının 15. gecesi, rahmet-i ilahi dünyayı kaplar, herkes af olur. Ancak haksız yere Müslümanlara düşmanlık besleyen ve Allahü Teâlâya ortak koşan mağfiret olunmaz. [Beyheki]

-Rahmet kapıları dört gece açılır. O gecelerde yapılan dua, reddolmaz. Ramazan ve Kurban bayramının birinci gecesi, Berat ve Arefe gecesi. [İsfehani]

-Allahü Teâlâ Berat gecesinde, kâfirler hariç, müminleri mağfiret eder. Kindarları da, bu huylarını bırakıncaya kadar mağfiret etmez. [Taberani, Beyheki]

-Allahü Teâlâ, Şabanın yarısının [Berat] gecesinde, dünya semasına tecelli eder. Benikelb kabîlesinin koyunlarının kıllarından daha çok kimsenin günahlarını affeder. [İbni Mace, Tirmizi]

-Dört gecenin gündüzü de gecesi gibi faziletlidir. Allahü Teâlâ, o günlerde dua edenin isteğini geri çevirmez, onları mağfiret eder ve onlar bu günlerde bol ihsana nail olurlar. Bunlar: Kadir gecesi, Arefe gecesi, Berat gecesi, Cuma gecesi ve günleri. [Deylemi]

-Hazret-i Âişe validemiz buyuruyor ki: Resulullah’ın, hiçbir ayda, Şaban ayından daha çok oruç tuttuğunu görmedim. Bazen Şaban ayının tamamını oruçla geçirirdi. (Buharî)

Mehmet Talu Hocaefendi

“Yüce Rabbimizin lütuf ve keremi ile pek şerefli ve mübarek olan Berat Gecesi’ni idrak edeceğiz. Kutsiyetiyle gönüllerimize feyiz ve bereket bahşeden, Allah Teâlâ’nın sınırsız af, merhamet, yardım ve bereketine vesile olan Berat Kandili’ni tekrar idrak etmenin heyecan, sevinç ve mutluluğunu yaşamaktayız. Yüce Rabbimize sonsuz şükürler ve hamd ü senalar olsun. Berat Kandili Müslümanların, sınırsız af ve merhamet sahibi olan Allah Teâlâ’ya sığınarak günahlardan arındıkları, ilahi lütuf ve bereketlere eriştikleri müstesna zaman dilimlerinden birisidir. İnananların kulluk bilinci ve hesap verme şuuruyla suç ve yanlışlardan kaçınmaları, günahlardan arınmaları ve yüce Yaratıcı’nın sonsuz rahmet ve merhametine iltica etmeleri gerekmektedir. Bu itibarla Berat gecesi, bilerek veya bilmeyerek işlenen hata ve günahlardan tövbe ederek, günahların kalplerde bıraktığı kirlilikten arınma, sıkılan ve bunalan ruhların yüce Rabbimizin rahmetine ve mağfiretine ulaşması adına Müslümanların önüne açılmış bir fırsat kapısıdır. Müminler için bu gece, hem af, mağfiret ve ilahi rahmete kavuşma vesilesi, hem de birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını en yoğun bir şekilde yaşadıkları bir fırsattır. Bu gecede kırgınlıklara son verilir, gönüller alınır, fakir fukara hatırlanır. Bu sebepledir ki asırlar boyu bu topraklar üzerinde yaşayan Müslüman ecdadımız, bu geceyi diğer kutsal geceler gibi, dini hayata derinlik kazandıran bir değer olarak görmüşler ve onu nefisleri kontrol altına almanın bir fırsatı olarak değerlendirmişlerdir.”

Mustafa Özşimşekler Hocaefendi

“Kadir gecesinden sonraki en kıymetli gece Berat Gecesi’dir. Berat Gecesi meleklerin bayramıdır. Nasıl bizim iki bayramımız vardır. Meleklerin de iki bayramı vardır, biri Kadir biri de Berat gecesidir. Berat Gecesi inşallah Allah (cc)’den cehennemden beratlarımızı alacağımız gece olsun. Berat Gecesi hüküm gecesidir kaza gecesidir… Berat gecesinden sonra bir sene içerisinde ne olacak ne bitecekse her şey, kim doğacaksa, kim ölecekse, kim zengin olacaksa, kim fakir olacaksa yeryüzüne düşecek yağmur tanesine kadar her şey bu gece yazılır. Onun için bu gece uyanık olmak lazım. Gaflet etmemek lazım; Mevla’ya dua etmek lazım, hakkımızda hayırlı yazılar yazılmasına sebep olmamız lazım. Senin hakkında yazılar yazılırken, kahvelerde meyhane köşelerinde olmamak lazım”

 

Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2014, 00:55
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER