Yeni Kısıtlamalar netleşti

Rize Valiliği, koronavirüs salgınından vatandaşları korumak ve salgını engellemek için gereken ilave tedbirler için İl Hıfzıssıhha Kurulu'nu toplayarak akşam saatlerinde yeni kararlar alındı.

Yeni Kısıtlamalar netleşti

İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Kemal Çeber başkanlığında bugün gerçekleştirdiği olağanüstü toplantıda sonrası yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;Vali Çeber toplantı öncesinde yaptığı konuşmada, Covid-19 pandemisine karşı birlik ve beraberlik içerisinde mücadele edilmesi gerektiği vurgulayarak; “ Çok kritik bir süreçten geçmekteyiz. Birlik ve beraberlik içinde tüm bireyler üzerine düşen sorumluluğu yerine getirirse bu süreci çok daha kısa bir zaman içerisinde atlatabiliriz. “ ifadelerini kullandı.Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, 17.11.2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar ve İçişleri Bakanlığının 18.11.2020 tarihli ve 19161 sayılı genelgesi doğrultusunda 20.11.2020 tarihinde saat 20:00’dan itibaren geçerli olmak ve uygulanmak üzere:1. Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin sadece 10:00 ila 20:00 saatleri arasında hizmet sunmalarına,

2. Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme-içme yerlerinin 10:00 ila 20:00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel-al hizmeti verecek şekilde hizmet sunmalarına; restoran, lokanta veya online yemek hizmeti sunan işletmelerin saat 20:00 den sonra sadece telefonla veya online sipariş üzerine paket servis hizmeti vermelerine,

Kaymakamlıklarca tek tek belirlenecek olan ve yerleşim sahasında bulunmamak kaydıyla şehirlerarası karayollarının kenarında bulunan ve şehirlerarası toplu ulaşım veya lojistik amaçlı araç, sürücü ve yolculara hizmet veren dinleme tesislerindeki yeme-içme yerlerinin kısıtlamalardan muaf tutulmasına,

3. Sinema salonlarının 31.12.2020 tarihine kadar; kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahaların ise yeni bir karar alınıncaya kadar faaliyetlerinin durdurulmasına,

Çay ocağı şeklinde faaliyet gösteren işyerlerinin masa, sandalyelerinin/taburelerinin kaldırılmasına,çay ocakları önlerinde ayakta bekleme suretiyle müşteri kabul edilmemesine ve sadece esnafa servis yapmak koşuluyla açık tutulmasına,

Daha önce faaliyetleri durdurulan nargile salonları ile ilgili uygulamanın aynen devam etmesine,

4. İlimiz genelinde, işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı gibi belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın gün içerisinde 10:00 ila 13:00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlarımızın (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) ise gün içerisinde 13:00 ila 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilmelerine, bu saatler dışında, belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına,

5. Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları 10:00-20:00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına,

Üretim, imalat ve tedarik zinciri içerisinde bulunan kuruluş, işletme ve iş yerlerinin bu kısıtlamadan muaf tutulmasına,

Bu doğrultuda ilk uygulama olarak 21 Kasım Cumartesi günü saat 20:00 den, 22 Kasım Pazar günü saat 10:00’a kadar ve 22 Kasım Pazar günü saat 20:00 den 23 Kasım Pazartesi saat 05:00’e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına, takip eden hafta sonlarında da aynı şekilde uygulama yapılmasına,

Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla aşağıda belirtilen iş yeri, işletme, kurum ve kişilerin sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasına;

5.1 Sokağa çıkmanın kısıtlandığı sürelerde açık olabilecek iş yeri, işletme ve kurumlar:

a) İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri,

b) Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri,

c) Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için çalışması gereken kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (havalimanı, tren garı, gümrük, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, acil çağrı merkezleri, AFAD birimleri, afetle ilgili çalışma yürüten kurum ve kuruluşlar, vefa sosyal destek birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.),

ç) Doğalgaz, elektrik ve petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi),

d) Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar,

e) Oteller ve konaklama yerleri,

f) Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat ve donanım gibi faaliyetleri yürüten işletme ve firmalar,

g) Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri,

ğ) Üretim ve imalat tesisleri,

h) Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları, gazete basım matbaaları ve gazete dağıtıcıları,

ı) Yerleşim merkezleri için her 50.000 nüfusa bir adet ve il sınırları içinden geçen şehirlerarası karayolu üzerinde her 50 km için bir adet olmak üzere Merkezde Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, ilçelerde Kaymakamlıklarca kura yöntemiyle belirlenecek akaryakıt istasyonları ve lastik tamircileri,

i) Sebze ve meyve toptancı halleri.

5.2 Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan kişiler:

a) 5.1 maddesine belirtilen iş yeri, işletme ve kurumlarda görev yapan yönetici veya çalışanlar,

b) Özel güvenlik personeli dahil kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar,

c) Acil çağrı merkezleri, Koronavirüsle mücadele kapsamında filyasyon ve salgın denetimi, vefa sosyal destek birimleri, Kızılay ve AFAD personeli veya afet kapsamında faaliyet yürütmede görev alanlar,

ç) ÖSYM tarafından ilan edilen veya diğer merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler ile bu kişilere refakat eden eş, kardeş, anne veya babadan yalnızca birisi ile sınav görevlileri,

d) Cenaze defin işlemlerinde görevli olan din görevlileri, hastane ve belediye görevlisi gibi personel ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,

e) Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon gibi kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar,

f) Ürün ve/veya malzemelerin kargo, nakliye veya lojistiği ile yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,

g) Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri gibi sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları,

ğ) Üretim ve imalat tesislerinde çalışanlar,

h) Küçükbaş veya büyükbaş hayvan otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler,

ı) Servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları,

i) İşyerlerinin kapalı olduğu saatlerde/günlerde sürekli olarak işyerlerini bekleyenler,

j) Belediyelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere hafta sonu çalışacak personel,

k) Kızılay'a kan ve plazma bağışında bulunmak isteyenler ile zorunlu sağlık randevusu olanlar,

l) Yurt, pansiyon, şantiye gibi toplu yerlerde kalanların temel ihtiyaçlarının karşılanmasında görevli olanlar,

m) İş sağlığı ve güvenliği nedeniyle iş yerlerinde bulunması gereken iş yeri hekimi gibi çalışanlar,

n) Veteriner hekimler,

o) Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi “özel gereksinimi” olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri,

ö) Hayvan besleme grubu üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecek olanlar,

p) Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulaması, işlenmesi, ilaçlaması, hasatı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar,

r) İkametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkanlar,

s) Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan saatler içerisinde evlere paket servisi hizmetinde görevli olanlar,

ş) Mahkeme kararına istinaden (mahkeme kararını ibraz etmek şartı ile) çocukları ile şahsi münasebet tesis edecekler,

t) Seyircisiz oynanabilecek spor müsabakalarındaki sporcu, yönetici, hakem ve diğer görevliler,

u) Şehirlerarası toplu ulaşım araçlarında (uçak, otobüs, tren, gemi vb.) görevli olanlar ile bu toplu ulaşım araçlarıyla seyahat edeceğini bilet veya rezervasyon kodu gibi şeylerle ibraz ederek belgeleyenler,

ü) Şehir içi toplu ulaşım araçlarının ( otobüs, dolmuş, taksi vb.) sürücü ve görevlileri.

6. Yerel yönetimler tarafından şehir içi toplu ulaşım araçlarındaki yoğunluğu azaltacak her türlü tedbirin alınarak uygulanmasına,

7. Nikâh törenleri veya merasimlerinin maske, mesafe, temizlik kurallarına uyularak asgari sayıda katılım ve her nikâh töreni arasına en az 20 dakika süre konulmak suretiyle yapılmasına,

Düğünlerin oturma düzeni, maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyularak nikâh merasimi şeklinde başlatıldıktan sonra en fazla bir saat süre içerisinde tamamlanmasına,

Ayrıca, cenazeler için toplu taziye yapılmamasına,

8. Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı zaman aralığında aşağıda belirtilen istisnalar haricinde vatandaşlarımızın özel araçlarıyla şehir içi ya da şehirlerarası seyahate çıkmamalarına,

-Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olanların,

-Kendisi veya eşinin vefat eden birinci derece yakınının veya kardeşinin cenazesine katılmak veya cenaze nakil işlemine refakat edecek (en fazla 4 kişi) olanların,

-Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler), kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyenlerin,

-Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyenlerin,

-Kamu veya özel sektörden gönderilmiş ve günü belirtilmiş sözleşmeye davet yazısı olanların,

-Ceza infaz kurumlarından salıverilen kişilerin,

İçişleri Bakanlığı’na ait E-BAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden veya doğrudan başvuru yoluyla Valiliğimiz ve Kaymakamlıklarımız bünyesinde kurulmuş olan Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebilmelerine,

Kaymakamlar başta olmak üzere tüm kamu görevlilerimizin salgınla mücadelede alınan tedbirlere uyulması konusunda sosyal duyarlılığı artırıcı faaliyetlere ağırlık vermelerine,

Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına,

Alınan karara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.

Oy birliği ile karar verilmiştir.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER