Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellem bir gün Hazret-i Ali’yi huzuruna çağırıp şöyle buyurdu:

“Ya Ali! Sen bana Harun aleyhi selamın Musa aleyhi selama olduğu gibisin. Fakat benden sonra Resul gelmez. Sana vasiyet ederim. Dinleyip ezberlersen, şükredenlerden olursun ve şehit olursun. Allahü teâlâ hazretleri seni kıyamet gününde fakih ve âlim olarak diriltir.

Bil ki mü ‘minin 3 alâmeti olur: Namaz kılmak, oruç tutmak ve sadaka vermek.

Riyakârın 3 alâmeti olur: Başkalarının yanında namazın rükû ’unu ve secdesini tam yapar; tenhada yerine getirmez. Allah’ı açıkta çok zikreder. Zalimde 3 alâmet olur: Kendinden aşağı olana baskı yapar. Gücü yetince halkın malını zor ile alır. Yiyip, giyindiğini hiç incelemez.

Kıskançlarda 3 alâmet olur: Yanında iken, karşısındakine yaltaklanır. Uzaklaşınca onu gıybet eder. Her kime musibet erişirse, sevinir. Münafıkta 3 alâmet olur: Yalan söyler. Sözünde durmaz. Emanete hıyanet eder.

Tembellerde 3 alâmet olur: Allahü teâlânın emirlerini yapmakta tembellik eder. Kusurlu amel edip ameli boşa gider. Namazı tehir eder. Hatta vaktini de geçirir.

Tövbe eden kimsede 3 alâmet olur: Haramlardan kaçınır. İlim öğrenmekte gayretli olur. Günaha bir daha geri dönmez. Akıllı kimsede 3 alâmet olur: Dünya malına bağlanmaz. Sıkıntı çeker. Kıtlıkta sabreder.

Ahmak olanın 3 nişanı vardır: Allahü telanın farzlarında tembellik eder. Abes sözleri çok söyler. Mahlûklara eziyet eder.

İyi bahtlı olanın 3 nişanı vardır: Helâl yer, ilim meclisinde bulunur, beş vakit namazı cemaatle kılar.

Kötü amelli olanın 3 alâmeti vardır: Allah’ın emirlerini yapmakta tembellik eder. Herkese ziyânı dokunur. İyilik edene, kötülük eder.

Günahkârların 3 alâmeti vardır: Çok yanılır ve hata eder. Oyun ve çalgı ile meşgul olur. Unutkan olur.

Süflî (adi) olanın 3 nişanı vardır: Akrabayı azarlar. Komşuya eziyet eder. Günah işlemeyi sever.

Allahü teâlânın reddettiği kimsenin 3 alâmeti vardır: Yalanı çok söyler. Yalan yere çok yemin eder. Halka sıkıntı verir. Dost olanın 3 alâmeti vardır: Malını ve kendini sana feda eder. Senin sırrını gizli tutar, ifşa etmez. Kaynak: Tam İlmihal Saadetti Ebediye


“CUMA SOHBETİ” PEYGAMBER EFENDİMİZİN HAZRET-İ ALİ’YE VASİYETLERİ

Bayram Ali KAVALCI

8.09.2023 11:32:00

634