KADİR GECESİ

Peygamber efendimiz (aleyhisselâm) buyurdu ki: *"Gecelerin en üstünü Kadir gecesidir. Yine buyurdu: *"Kabirde aydınlık istersen, Kadir gecesinin karanlığında ibadet eyle."*

Ve biliniz ki, Allahü teâlâ Kadir gecesini, *Ramazan-ı şerif geceleri arasında saklamıştır.*

Ramazan-ı şerifin her gecesini, Kadir gecesi imiş gibi ibadetle geçirmemiz için böyle yapmıştır.

Kadir gecesi bu ümmete mahsustur.* Başka peygamberlere böyle fazîletli bir gece verilmemiştir. Bir hadis-i şerif meali şöyledir: *"Allahü teâlâ, Kadir gecesini ümmetime hediye etti, başka ümmete vermedi."*

Peygamber efendimize (aleyhisselâm) bir kimse gelip, yâ Resûlallah, Kadir gecesi ne zamandır? diye sordu. Buyurdu ki: *"Ramazanın birinci gecesi idi, geçti."* Soran üzüldü ve yâ Resûlallah o geceyi uyuyarak geçirdim dedi. Peygamber efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) buyurdu ki:

"Yirmi yedinci geceyi ihya eyle! Nefsim yed-i kudretinde olan Allahü telaya yemin ederim ki, Ramazan ayının yirmi yedinci gecesini ihya edenin, vücudundaki kıllar sayısınca, hac, umre, şehit ve gazi sevabı, amel defterine yazılır."*

Hazret-i Aişe (radıyallahü anha) Kadir gecesi ne zamandır diye sorduğunda: *"On üçüncü gece idi geçti"* buyurdu. Hazret-i Âişe (radıyallahü teâlâ anha) buyurur ki, ben o gece mazur idim. Bunun için çok üzüldüm. Resûlullah (aleyhisselâm) buyurdu ki: *"Üzülme. Kadir gecesine kavuşmadıysan, yirmi yedinci geceye kavuşursun. O geceyi ihyâ edersen, ahiret yolculuğu için azık olacak o geceki ibadet, sana yeter."

Kadir gecesinin Ramazan-ı şerifin kaçıncı günü olduğunda ihtilâf vardır. *İmam-ı Şâfi'î hazretleri on yedinci, İmam-ı azam Ebû Hanife hazretleri ise, yirmi yedinci gecesi olması çok vâkı' olur* dedi. Yirmi ile otuzuncu geceleri arasında arayınız denildi. *Kur'ân-ı kerimde meth edilen en kıymetli gecedir. Kur’an-ı kerim, Resûlullaha bu gece gelmeye başladı.*

Nitekim Peygamber efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem): *"Kadir gecesini arayan, Ramazân-ı şerîfin yirmi yedinci gecesinde arasın"* buyurdu. İkinci olarak *"Ramazanın son on gününün tek gecelerinde veya Ramazanın son gecesinde arayınız!"* buyurdu.

Allahü teâlâ Peygamber Efendimize (aleyhisselâm) Kadir süresi ikinci ayetinde mealen buyuruyor ki: *"Ey Muhammed!* (aleyhisselâm) *Kadir gecesinin faziletini sana ne şey bildirdi."* O bilmeyince, başkaları nasıl bilebilir? *"Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır"* mealindeki üçüncü ayet-i kerimesinin inmesinin sebebi şudur ki, Peygamber efendimiz (aleyhisselâm) buyurdu ki: *"Benî İsrail’de bir kimse silâhını kuşanıp, Allah yolunda bin ay gazâ eyledi. Mü'minler hayret eylediler ve kendiişlerini az gördüler. Allahü Teâlâ buyurdu ki: Size de Kadir gecesini verdim. O gece bin aydan hayırlıdır. Kadir gecesinin alâmetleri Resûlullahdan (aleyhisselâm) anlatılır: *"O gece ne soğuk ve ne sıcak olur. Bulut yoktur. Yağmur ve rüzgâr yoktur. Sabahında da güneş zaif ve kızıl olarak doğar. Yükselinceye kadar sanki büyük bir tabak gibidir." Kaynak: Saadeti Ebedîye Tam İlmihal

Resûlullah efendimiz, Kadir gecesinde, *"Allahümme inneke afüvvün kerîmün tühibbul afve fa'fü annî"* duâsını çok okurdu. (Yâ Rabbî, sen affedicisin, kerîmsin, affı seversin, beni de affet) demektir.

Kadir gecesinde, bir kere *Kadir sûresini okumak, başka zamanda Kur'ân-ı kerîmi hatim etmekten daha sevâbdır.*

Kadir gecesinde bir *Sübhânallah,* bir *Elhamdülillah,* bir *Lâ ilâhe illallah* söylemek yediyüzbin tesbih, tahmid ve tehlilden kıymetlidir.

Bu gece koyun sağımı müddeti kadar [az bir zaman] *namâz kılmak, istiğfar etmek, Kur'ân-ı kerîm okumak,* bir ay bütün geceleri sabaha kadar ibâdet etmekten kıymetlidir.

Hadîs-i şerîfte; *"Kadir gecesinde üç defa Lâ ilâhe illallah diyenin, birincisinde bütün günâhları bağışlanır. İkincisinde cehennemden kurtulur. Üçüncüsünde cennete girer."* buyuruldu.

*NOT: Abdülvehhâb-i Şa'rânî* ve *Ebül-Hasen-i Harkânî* hazretlerinin keşiflerine göre, *Ramazân-ı şerîf Perşembe günü başlarsa,* Kadir gecesi *25. gece* vâkı' olur.

YORUM EKLE