TARIM VE ORMAN İL MÜDÜRLÜĞÜ HİBE DESTEKLERİNİ DUYURDU!

Tarım Ve Orman İl Müdürlüğü tarafından, arıcılık, ipekböcekçiliği, kaz ve hindi yetiştiriciliği yatırımlarının desteklenmesine ilişkin başvuruları yapıldı.

YÖREDEN HABER 3.01.2021 11:44:07 34 0
TARIM VE ORMAN İL MÜDÜRLÜĞÜ HİBE DESTEKLERİNİ DUYURDU!

Hayati Akbaş

ARTVİN-Tarım Ve Orman İl Müdürlüğü tarafından, arıcılık, ipekböcekçiliği, kaz ve hindi yetiştiriciliği yatırımlarının desteklenmesine ilişkin başvuruları yapıldı.

Tarım Ve Orman İl Müdürlüğü yaptığı açıklamada; “12.05.2020 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren Arıcılık, İpekböcekçiliği, Kaz ve Hindi Yetiştiriciliği Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ ( Tebliğ No: 2020/36 ) için Uygulama Rehberi 24.12.2020 tarihinde yayınlanmıştır. Proje başvuruları 04.01.2020 tarihinde başlayacaktır. Gerçek ve Tüzel Kişiler başvuru yapabilir.

Yatırım Konularına Göre Hibe Desteği Kapsamları

Arı ürünleri üretiminde kullanılacak makine, alet-ekipman ve seyyar arıcı barakası gibi malzemeler,

İpek böceği yetiştiriciliği yatırımları dut bahçesi tesisi ile besleme evi, makine, alet-ekipman alımını kapsar. (Artvin İli Tebliğ Kapsamında bu yatırım konusunda desteklemeye dahil değildir.),

Damızlık kaz işletmelerinde yeni kümes ve kuluçkahane inşaatı, makine, alet-ekipman alımı, ticari kaz ve hindi işletmelerinde ise yeni kümes yapımı ve alet-ekipman alımını kapsar.( Artvin İli Tebliğ Kapsamında bu yatırım konusunda desteklemeye dahil değildir.)

Arıcılık Destekleme Konuları Şartları ve Hibe Tutarı

Arı Yetiştiricileri Birliği veya Bal Üreticileri Birliği'ne üye,

Arıcılık kayıt sistemine (AKS) müracaat tarihi itibariyle en az 3 yıldır kayıtlı,

AKS ‘deki aktif kovan sayısı bakımından 50 ve üstü arılı kovana sahip,

Bal üretimine ilaveten bulunduğu bölge ve ekotip dikkate alınarak diğer arı ürünlerinden arı sütü, polen, propolis, arı ekmeği (perga), arı zehiri, apilarnil'den en az ikisini üreteceğini taahhüt eden arıcılar faydalanabileceklerdir.

Arıcılık desteklemesinde makine, alet-ekipman için ödenecek hibe desteği 30.000 TL'yi geçemez.

Arıcılık (Makine, alet-ekipman ve arıcı barakası alımı ) yatırım konusu Hibe Oranı %50

Başvuru Şekli, Yeri ve Zamanı

Başvurular. 04.01.2021 - 22.01.2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

Başvurular İl/İlçe müdürlüğü tarafından kabul edilecektir..

Arıcılık, İpekböcekçiliği, Kaz ve Hindi Yetiştiriciliği Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Proje Uygulama Rehberine

https://artvin.tarimorman.gov.tr/Duyuru/312/Kirsal-Kalkinma-Destekleri-Kapsaminda-Kirsal-Ekonomik-Altyapi-Yatirim-Programi-Basvurulari linkini tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Başvuruda İstenilen Belge ve Bilgiler

Hibe Başvuru Formu (Ek-1)

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Gerçek ve Tüzel Kişilerde İmza yetkisi olanlardan Adli Sicil Kaydı

SGK borcu yoktur yazısı

Vergi borcu yoktur yazısı

İkametgâh Belgesi

Tahmini Sabit Yatırım Tutarı ve Termin Plan Tabloları (Ek-3,Ek-4)

Şirketi temsil ve imza yetkili kişilere ait noter tasdikli imza sirküleri ile tüzel kişilerin yetkili kurullarından alınmış yetkilendirme kararı(Tüzel Kişiler için)

Başvuruda istenilen belgelerin tamamı, başvuru sahibi veya yetkilendirilen kişi tarafından imza/paraflanmış olmalıdır

Firmanın sermaye yapısı, miktarı ve faaliyetleri açısından nihai durumunu gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi tasdikli örneği (Tüzel Kişiler için)

Başvurular 22.01.2021 tarihinde sona erecektir.” İfadeleri kullanıldı.


Anahtar Kelimeler:
1

Projenin ilk ayağı Rize Pazar’da başladı.

2

İSTANBUL’DA DÜZENLENEN YÖRESEL ÜRÜNLER FUARI SONA ERDİ.

3

BATUM’DA SINIR TEMSİLCİLERİ TOPLANTISI YAPILDI

4

Z kuşağını anlamanın önemi!

5

Tarım Fuarındaki Yerini Aldı