Özlük Haklarının iyileştirilmesi için basın açıklaması yaptılar

Kamu Denetim Dernekleri Platformu Genel Başkan Vekili Kadir Kemaloğlu, kamu denetim elemanlarının özlük haklarının iyileştirilmesini istediklerini söyledi.

EĞİTİM 1.04.2023 13:25:59 287 0
Özlük Haklarının iyileştirilmesi için basın açıklaması yaptılar

Haber: Murathan Ekşioğlu

Bakanlıkların Denetim Derneklerinin oluşturduğu “Kamu Denetim Dernekleri Platformu” Denetim Elemanlarının Özlük haklarına ilişkin kamuoyunu bilgilendirme açıklaması yaptı.

Basın açıklamasına ; Milli Eğitim Bakanlığı Müfettişleri ile; Devlet Denetim Elemanları Derneği, Çevre ve Şehircilik Müfettişleri Derneği, Gümrük ve Ticaret Müfettişleri Dayanışma Derneği, İş Müfettişleri Derneği, Kültür ve Turizm Denetim Elemanları Derneği, Sağlık Müfettişleri Derneği, Vergi Müfettişleri Derneği, Kamu İç Denetçileri Derneği, Sosyal Güvenlik Müfettişleri Derneği, Demiryolu Müfettişleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği, Hazine Kontrolörleri Derneği, Mahalli İdareler Kontrolörleri Derneği, Muhasebe Kontrolörleri Derneği, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Büyükşehir Belediye Müfettişleri Derneğinden çok sayıda müfettişin katıldılar.

Sağlık Bakanlığı Başmüfettişi ve Denetim Elemanları Derneği Yönetim Kurulu üyesi Ömer YÜREKLİ’nin Denetim Elemanlarının tarihi geçmişi ile ilgili açıklamalarından sonra Denetim Elemanları Derneği Başkan vekili Kadir KEMALOĞLU; yaklaşık 20.000 Meslek mensubu adına Kamu Denetim Elemanlarının sorunları ve çözüm önerileri ile ilgili kamuoyunu bilgilendirici açıklamalarda bulundu.

Denetim Elemanları Derneği Başkan vekili Kadir KEMALOĞLU; Yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi.

“Kamu Denetiminin başarısızlığı, toplumun huzurunu bozar, devlete olan güveni sarsar, kamuoyunda adalet algısının kaybedilmesi ile kargaşayı ve kendi adaletini yaratma çabalarını doğurur.Etkin ve verimli bir denetim sistemine geçiş, yalnızca Kamu Denetim Mesleği mensuplarının mesleki meselesi değil, Türk Demokrasisinin ve insanlarımızın refahını ilgilendiren önemli bir mahiyet arz etmektedir.

Bu sebeple; Türk Kamu Denetim sisteminde görev yapmakta olan Müfettiş, Kontrolör, Denetçi ve İç Denetçi unvanlı yaklaşık 20.000 meslek mensubunu temsil eden 15 Dernek olarak bizler; aşağıda belirttiğimiz hususların kamuoyu ve yetkililer açısından bilinmesinde aciliyet ve zaruret görmekteyiz.Günümüz koşullarında, Kamu denetim hizmetlerinde çalışan meslektaşlarımızın motivasyonlarının yüksek tutulması, çalışma koşul ve şartlarının özendirici olmasıyla doğrudan orantılıdır.Devlete ve millete hizmet etmeyi kendisine düstur edinen, ülkenin her köşesinde, her koşulda cansiperane şekilde çalışan kamu denetim elemanlarının özlük hakları konusunda kamu vicdanını yaralayacak şekilde haksızlığa maruz kaldığını üzülerek görmekteyiz.'

Kemaloğlu, 'Gelinen aşamada; kamu denetim mesleğinin, onur verici ve prestij sağlayan imajının, meslek mensuplarının çoğunluğunun özlük haklarındaki ciddi gerilemeye bağlı olarak büyük ölçüde sarsıldığını, dile getirmek zorundayız.'diyereek kamuoyuna şu bilgileri verdi.

'Kamu Denetim Mesleği mensupları, özlük hakları bakımından 7417 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile denetledikleri kurumlarda görev yapan idarecilerin gerisine düşmüşlerdir.Bu düzenleme ile istisnasız olarak; ‘genel idare hizmetleri’ sınıfındaki tüm idarecilere ek zam yapıldığı halde, aynı sınıfta yer alan ‘Kamu Denetim Mensuplarına’ yönelik herhangi bir artış yapılmamış olup, böylelikle bağlı oldukları en üst idari otorite tarafından yetkilendirilen denetim elemanları; teftiş, denetim ve soruşturmalarını yaptıkları tüm idarecilerin altında bir maaş alır hale gelmişlerdir.Görevin niteliği, yetişme şartları, eğitim ve kariyer yapısı açısından eşit özelliklere sahip olan, çalışma zamanlarının büyük bölümünü ikametgâhları dışında geçiren, üstlendikleri sorumluluklar ve riskler göz önüne alındığında yerine getirdikleri görev itibariyle aralarında herhangi bir fark olmayan; Kamu Denetim meslek mensupları arasında, özlük hakları açısından böylesi vahim farkların oluşmasına sebep olmak rasyonel bir yaklaşım olmadığı gibi, adil de değildir.Devletimizden talebimiz özü itibarıyla; Kamu Denetim Mesleği mensupları arasında adaletin sağlanması, Devletimizin kendi evlatlarına sahip çıkması ve uygun göreceği özlük hakları ve statü ile kamu denetim mesleği mensuplarına iade-i itibarın sağlanmasını, içermektedir.Devlet terbiyesi ve vazife bilinci dahilinde sükûnetlerini koruyan kamu denetim elemanları, devleti ve milleti için kamu menfaatinin korunması amacıyla görevlerini tam bir tarafsızlık içerisinde yerine getirmeye devam edeceklerdir.İdealist ve fedakâr insanların oluşturduğu meslek camiamızın hedefi, yeni bir bürokratik hegemonya oluşturmak değil, Türk Kamu Yönetiminde kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması, yolsuzluğun önlenmesi ile hesap verebilirliğin sağlanmasına katkı sunabilmektir.Vatandaşlarının ve kamu görevlilerinin denetim hizmetlerinin kalite ve etkinliğinden mutlu olduğu bir Türkiye’ye ulaşabilmek umuduyla, Kamu Denetim Elemanları arasında adalet istiyoruz.” 

KAMUOYUNA SAYGILARIMIZLA DUYURULUR…


Anahtar Kelimeler:
1

ÇAYMER sezonu açtı, kendi yaş çay fiyatını açıkladı

2

Macaristan’dan getirdiler, Rize’de denenmeye başlandı

3

Projenin ilk ayağı Rize Pazar’da başladı.

4

İSTANBUL’DA DÜZENLENEN YÖRESEL ÜRÜNLER FUARI SONA ERDİ.

5

BATUM’DA SINIR TEMSİLCİLERİ TOPLANTISI YAPILDI