MANEVİ REHBERLERİ SEMPOZYUMU

Artvin Çoruh Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından tertiplenen Artvin ve Çevresi Manevi Rehberleri Sempozyumu Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen açılış programı ile başladı.

TEFEKKÜR 17.03.2023 13:49:40 62 0
MANEVİ REHBERLERİ SEMPOZYUMU

Hayati Akbaş

ARTVİN-Artvin Çoruh Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından tertiplenen Artvin ve Çevresi Manevi Rehberleri Sempozyumu Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen açılış programı ile başladı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Dr. İsrafil Kışla’nın da katıldığı ve Prof. Dr. Ziya Şen’in oturum başkanlığında gerçekleşen sempozyumun açılış panelinde Prof. Dr. İbrahim Hilmi Karslı “Günümüz İslam Toplumlarında Alimin Rolü Ne Olmalıdır?”, Prof. Dr. Özcan Güngör “Gençlerde Özgeciliğin Psiko-Sosyal Boyutları”, Prof. Dr. Nebi Gümüş “Artvin ve Çevresinde İslam'ın Yayılması Üzerine Bazı Tespitler, Prof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz “Trabzon/Of Çaykara Yöresi Âlimlerinden Tarihi İki Mektup Örneği” ve Dr. Necdet Subaşı “Çocukluğumun Dini Dünyası: Müftü ve İmamın Nüfuz Alanı” konulu sunumlarıyla sempozyuma katkıda bulundular.

Deprem Özel Oturumu

Artvin ve çevresinin manevi hayatı ekseninde tertip edilen sempozyuma, Türkiye’yi derinden yaralayan deprem felaketi nedeniyle 'Deprem Özel Oturumu' eklendi. Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesinden Doç. Dr. Mustafa Cansız başkanlığında sunulan oturumda Eğitim Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Özge Canoğulları ve Arş. Gör. Ezgi Saylan tarafından “Travma, Travmayla Başa Çıkma ve Koruyucu Müdahaleler’ ve ‘Çocuk ve Ergenlerde Deprem Yaşantısı Sonrası Travma Tepkileri ve Psikolojik Yardım’ isimli sunumlara yer verildi.

Dr. Öğr. Üyesi Emel Uysal Atabay tarafından gerçekleştirilmesi planlanan ‘Afetler, Afetler Sonrası Görülen Tepkiler, Aşamalar ve Psiko-sosyal Destek’ başlıklı sunumu da Dr. Öğr. Üyesi Özge Canoğulları yaptı.

Bu oturumlarla doğal afetlerin bireyde ve toplumda psikolojik etkileri, afetten kaynaklanan negatif düşünce ve davranış biçimleri ve bunlarla mücadele yöntemleri, afetin psiko-sosyal etkilerini bertaraf etme noktasında eğitimcilere, bireylere ve ebeveynlere düşen görevlere dikkat çekildi.

Programın açılış konuşmasını yapan İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Peker “Yaşadığımız bu süreçte devletimiz ve milletimiz bir bütün halinde afetin yaralarını sarmaya devam etmektedir. İlahiyat fakültesi olarak bizler de elimizden gelen desteği sağlama gayretindeyiz.

Artvin gibi güzide kentimizde tarihi ve kültürel yapı ve mirasları ile manevi rehberleri konu alan Artvin ve Çevresi Manevi Rehberleri Sempozyumunun önemi aşikârdır. Sempozyum manevi rehberleri yani bu topraklarda doğup büyüyen şairler, yazarlar ve ilim insanlarını tanıtma ve eserlerini gün yüzüne çıkarma gayesini taşımaktadır.” dedi.

Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin programda yaptığı değerlendirmede, “Artvin coğrafi konumu ve stratejik önemi vesilesiyle Kafkasların kilit noktalarından biridir. Bu bölge 7oo. Yüzyıldan itibaren İslam ile müşerref olmuş ve o günden bu yana bölgede İslamiyet hâkim olmuştur. Bu coğrafyada tarihe iz düşen âlimler, devlet adamları ve kanaat önderleri yetişmiştir. Artvin ve çevresinde sosyo-kültürel ve manevi anlamda etkiler bırakan bu rehberleri, ilim ve kültür adamlarının hayatlarını ve eserlerini incelemek sempozyumun temel hedeflerindendir.

Son dönemlerde gençlerimize yönelik kültürel yozlaştırma çalışmaları yürütülmektedir. Genç nesli hedef alan ahlak ve manevi değerlerden yoksun birçok akım gençlerimizi olumsuz girdapların içine itmektedir. Bu sempozyumda kültürel yozlaşmanın önlenmesi ve gençlerimizin etik ve manevi ihtiyaçlarına cevap vererek yaşadıkları sorunlara çözüm üretecek çıktılar sağlanması beklenmektedir.

Ülkemizin yaşadığı ve asrın felaketi olarak değerlendirilen depremin kendisi anlık bir durum olsa da etkisi uzun yıllara yayılmaktadır. Depremin açtığı maddi tahribatı kapatmak mümkün olsa bile psikolojik ve manevi etkilerini iyileştirmek zaman isteyen bir süreçtir. Üniversitemiz bu süreçte arama kurtarma faaliyetlerine iştirak eden gönüllü ekiplere lojistik destek sağlamış, maddi ve ayni yardımlarını afet bölgesine göndermiştir. Ek olarak depremin yol açtığı manevi ve psikolojik tahribatı iyileştirmeye yönelik Üniversitemizde çeşitli faaliyetler düzenlenmektedir.

İçinde bulunduğumuz tüm zorluklara rağmen bu sempozyumu icra etmeyi mühim bir vazife olarak değerlenmekteyiz. Sempozyuma deprem özel oturumu da eklenmiştir. Böylelikle akademik bilgi manevi bilgi birikimi ile harmanlanacaktır.” ifadelerini kullanıldı.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İbrahim Hilmi Karslı ise ülkemizin çok büyük bir afetle karşı karşıya kaldığını belirterek, “Allah benzeri afetlerden ülkemizi, milletimizi ve insanlığı muhafaza etsin. Bu musibetten insanlık olarak maddi ve manevi alacağımız çok dersler vardır. Manzara çok acıdır ancak depremde milletimiz bir bütün olarak afetin açtığı yararları sarmak için canla başla ve fedakârca mücadele etmektedir.

Değişik özellikleri ve çok zengin renkleri ve güzellikleri olan Artvin ilimizde Üniversitemizin hassasiyet gösteren konuları böylesi bir etkinlikte ele alınması ve manevi manevi rehberlerimizin topluma tanıtılması hususunda bu sempozyumun isabetli olduğunu düşünüyorum. Tarihi eşeledikçe içerisinde nice cevherlerin gün yüzüne çıktığını görürüz. Bu sempozyumun sahip olduğumuz cevherlerin ve değerlerimizin tanınmasına katkıda bulunacağına inanıyorum.” diye konuştu.

Programda söz alan Vali Vekili Onur Özaydın da “Hayat geleceğe yönelik yaşanır fakat geçmişe baktıkça anlam kazanır. Geçmişe baktıkça o yörede toplumsal birikimlerin manevi değerlerle harmanlanmış olduğunu görürüz. Artvin yöresinde de tarihe bir şekilde iz düşen manevi değerlerin ve şahsiyetlerin tanıtılması önemlidir.” ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme Kurulu Başkanı Hafiz Osman Şahin tarafından Kuran-ı Kerim tilavetine yer verilen programda İl Müftüsü Mesut Harmancı da Artvin Müftülüğünün sosyal ve kültürel alanlarda yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgiler aktardı.

Programa katılanlar Fotoğraf Sanatçısı Natela Grigalashvili’nin “Acara Dağlarındaki Müslüman Gürcülerin Kaybolmaya Yüz Tutmuş Zengin Kültür ve Yaşam Tarzı” temalı fotoğraf sergisini gezme imkânı buldu.


Anahtar Kelimeler:
1

ÇAYMER sezonu açtı, kendi yaş çay fiyatını açıkladı

2

Macaristan’dan getirdiler, Rize’de denenmeye başlandı

3

Projenin ilk ayağı Rize Pazar’da başladı.

4

İSTANBUL’DA DÜZENLENEN YÖRESEL ÜRÜNLER FUARI SONA ERDİ.

5

BATUM’DA SINIR TEMSİLCİLERİ TOPLANTISI YAPILDI