Leyle-i Kadrinize binler tebrikler!

Kadri ve kıymeti yüce bir geceye giriyoruz. Kadir Gecesi’ne giriyoruz. Bu gece hakkında Kur’ân; “Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır.

TEFEKKÜR 1.07.2016 07:54:49 125 0
Leyle-i Kadrinize binler tebrikler!
Süleyman Kösmene(Yeni Asya Gazetesi)

Melekler ve Cebrâil o gece her türlü iş için Rablerinin izniyle inerler. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir rahmettir.”1 buyuruyor. Peygamber Efendimiz de (asm) ümmetini bu geceyle müjdeliyor: “Allah Kadir Gecesini ümmetime hediye etmiştir. Ondan önce hiç kimseye vermemiştir.”2 Bu sebeple, bu geceyi idrak etmek bir ömür yaşamaya bedel! Kur’ân’ın dünya semasına nazil olduğu Kadir Gecesi, inşallah, bir kez daha rahmete susayan gönüllerimizi ihya edecek. Yaklaşık bir aydır arınan kalbimiz, ibadetlerle Cenâb-ı Hakk’a yaklaşan ruhumuz bu gece inşallah arınmışlığın zirvesine yükselecek. Zikrimiz ve fikrimizle, Kur’ân okuyarak, göz yaşlarıyla tevbe ve istiğfar ederek Allah’a sığınacak ve inşallah seksen yıllık bir hayırlı ömürle kazanmaya denk yüksek sevaplar kazanabileceğiz.

Peygamber Efendimiz (asm) buyurdu ki: “Kim Kadir Gecesi’nde faziletine inandığı ve sevabını Cenâb-ı Hak’tan umduğu için ibadete kalkar ise, geçmişteki günahları bağışlanır.”3

BİR ÖMÜRDEN HAYIRLI GECE

Ramazan ayında rahmetin, mağfiretin, sevabın, feyzin ve faziletin zirveye ulaştığı bu gece: Kadir ve kıymet gecesi! Biz Allah’ın kadrini bilirsek, bizim de Allah katında kadrimiz ve kıymetimiz olur. “Onlar Allah’ın kadir ve kıymetini hakkıyla bilemediler.”4 buyurarak bizi muhakkak ve muhakkak Allah’ı bilmeye ve takdir etmeye çağıran Kur’ân, Allah’ın bizi hadsiz bir şefkatle, sonsuz bir mağfiret ve sınırsız bir rahmetle kucakladığını ve merhamet buyurduğunu birçok âyetinde açık biçimde ilân ediyor.

“Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlıdır.”5 Âyeti ile, Kadir Gecesi’nde, amel, ibadet, duâ, niyaz, evrad ve ezkârla ulaşılacak hayır ve sevabın, içinde Kadir Gecesi olmayan bin ayda, yani bir ömürde ulaşılacak hayır ve sevaptan daha çok ve daha fazla olduğu müjdeleniyor.

Bu âyeti tefsir eden Bedîüzzaman, bu gece okunan Kur’ân’ın her bir harfine otuz bin sevap karşılık geldiğini müjdeler.6 Yani, dolayısıyla bu gece bir “elhamdülillah” demek iki yüz yetmiş bin sevaptır. Çünkü “elhamdülillah” kelimesi dokuz harftir. Bir dakikada otuz üç defa elhamdülillah dediğimizi düşünün; bir dakikada kazandığımız sevap dokuz milyonu bulur.

SEKSEN SENEDEN HAYIRLI GECE

Peygamber Efendimiz’e (asm) ümmetlerin ömürleri gösterilmişti. Peygamberimiz (asm) kendi ümmetinin ömrünü pek kısa bularak başkalarının uzun ömürde yaptıkları amellere yetişememelerinden endişe duydu. Allah da ona Kadir Gecesi’ni verdi ve onu diğer ümmetlerin bin ayından daha hayırlı kıldı.7 Peygamber Efendimiz (asm) bir gün İsrailoğullarından dört kişinin seksen sene Allah’a ibadet edip göz açıp kapayacak kadar bile günah işlemediklerini anlatmıştı.

Ashab-ı Kiram buna hayranlık duydular.

Bunun üzerine Cebrail (as) geldi ve:

“Ey Muhammed! Ümmetin o birkaç kişinin seksen sene ibadetine hayran kaldılar. Allah sana ondan daha hayırlısını indirmiştir.” diyerek Kadir Sûresini okudu ve “İşte bu gece, senin ve ümmetinin hayran olduğunuz seksen seneden daha hayırlıdır.” dedi. Peygamberimiz (asm) bu rahmetten hoşnut oldu. 8


BU GECEDE NE YAPALIM?

Bu geceye mahsus bir namaz rivayet edilmiş değildir. Bu, Müslüman için zenginliktir. Bu gece; bilhassa kazâsı olanlar için başta kazâ namazı olmak üzere namaz kılmak, nâfile namaz kılmak, Kur’ân okumak, Cevşen okumak, Allah’ı çokça zikretmek, tevbe ve istiğfar etmek bu geceyi ihya etmemiz için önemli ibadet biçimleridir.

Hazret-i Âişe (ra) validemiz anlatıyor: “Yâ Resûlallah! Gecenin Kadir Gecesi olduğunu anlarsam ne diyeyim?” diye sordum.

Allah Resûlü (asm) şöyle buyurdu: “Şöyle dersin: “Allahümme inneke afüvvün, tühibbü’l-afve, fa’fü annî.” (Allah’ım, muhakkak Sen Afüvv’sün! Affedicisin. Affetmeyi seversin. Beni affet!)”9

Bu gece, Allah’tan Affını ve mağfiretini isteyelim. Cehennemden kurtulmamızı dileyelim. Allah’ın rızasını talep edelim.

Kadir Gecenizi tebrik ederim.

GÜNÜN DUASI

Ey kendisine minnet duyduğumuz! Ey hitabından onur duyduğumuz! Ey rahmetinden eman umduğumuz Allah’ım! Kusurlarımızı bağışla! Bizi affet! Dünyada belalara, kabirde azaba, ahirette Cehenneme karşı bize eman ver! Âmin.

Dipnotlar: 1- Kadir Sûresi, 97/3,4,5. 2- Câmiü’s-Sağîr, 2/1040. 3- Riyâzü’s-Sâlihîn, 1186. 4- Hac Sûresi, 22/72. 5- Kadir Sûresi, 3. 6- Sözler, s. 312. 7- İmam-ı Malik, Muvatta, 8- Hak Dini Kur’ân Dili, 9/5971, 5972. 9- Riyâzü’s-Sâlihîn, 1192. 

Anahtar Kelimeler:
1

ÇAYMER sezonu açtı, kendi yaş çay fiyatını açıkladı

2

Macaristan’dan getirdiler, Rize’de denenmeye başlandı

3

Projenin ilk ayağı Rize Pazar’da başladı.

4

İSTANBUL’DA DÜZENLENEN YÖRESEL ÜRÜNLER FUARI SONA ERDİ.

5

BATUM’DA SINIR TEMSİLCİLERİ TOPLANTISI YAPILDI