VERGİ MÜKELLEFLERİ DİKKAT! MALİ TATİL BAŞLADI

VERGİ MÜKELLEFLERİ DİKKAT! MALİ TATİL BAŞLADI

VERGİ MÜKELLEFLERİ DİKKAT! MALİ TATİL BAŞLADI

Hayati Akbaş

ARTVİN-Artvin’deki vergi mükellefleri dikkat! Bu haberimiz sizler için. 5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanununun 1 maddesine göre her yıl temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) ülke genelinde malî tatil uygulanıyor. Bu yıl da 2 Temmuz 2019 Pazartesi günü dahil olmak üzere başlayan mali tatil yine 20 Temmuz 2019 Cumartesi günü sona erecek.

Kanun gereğince Haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde, malî tatil, temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlamakta. Bu sene Haziran ayının son günü tatil günü olduğu için mali tatil 2 Temmuzda başladı; 20 Temmuz gününe kadar devam edecek. Mali Tatilin kapsamı ve bu kapsamın içerisine giren koşullar ise şu şekilde belirleniyor:

Mali tatil nedeniyle vergi kanunları açısından beyanname verme, ödeme, uzlaşma talep etme, indirim talep etme, bilgi verme süreleri uzuyor. Özel tüketim vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel iletişim vergisi, şans oyunları vergisi ile gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh ve/veya tahsil edilen vergi, resim ve harçlarla ilgili olarak malî tatil uygulanmaz.

Tatil süresince, vergi ve ceza ihbarnameleri ile mahsup taleplerine yönelik olanlar hariç, bilgi isteme talepleri mükelleflere, vergi ve ceza sorumlularına bildirilmez. Mali tatil süresi içinde gerçekleşen tebligat işlemlerinde süre, malî tatilin son gününden itibaren işlemeye başlar.

Mali tatilin sona erdiği günü izleyen beş gün içinde biten kanuni ve idari süreler, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günün mesai saati bitiminde sona erecektir.

Muhasebe kayıt süreleri

  1. Usul Kanununun 219 uncu maddesine göre işlemlerin, on gün içinde kaydedilmesi gerekmektedir. Söz konusu 10 günlük sürenin mali tatile rastlayan kısmı mali tatil boyunca işlemeyecektir.

Beyannameler

Beyanname verme süresinin son günü mali tatil süresi içerisinde kalan vergi, resim ve harçlara ilişkin beyannamelerin verilme süreleri, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzayacaktır.

Muhtasar ve Katma Değer Vergisi beyannamelerinin son günü mali tatil ya da mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günün içinde kalmadığından mali tatil nedeniyle her hangi bir süre uzatımı olmayacaktır. Bu beyannameler en geç normal süresinde; 26 Temmuz 2019 verilip, vergisi ödenecektir.

Sosyal Güvenlik Kanunu uygulamasında da işyeri bildirgesinin , sigortalı işe giriş bildirgesinin , aylık prim belgesinin verilme sürelerinin son günü mali tatile rastlar ise mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzayacak. İdari para cezaları ile ilgili ödeme ve itiraza ilişkin onbeş günlük sürenin son gününün mali tatile rastlaması halinde, bu süreler mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzayacak.

Örneğin İdari para cezasının ödenme veya itiraz edilmesi süresinin son günü mali tatile rastlarsa mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedinci günün sonuna kadar ödenir veya cezaya itiraz edilirse idari para cezasının yasal süresi içinde ödendiği veya cezaya karşı yasal süresi içinde itiraz edildiği kabul edilir. Bu sene 27 Temmuz Cumartesiye denk geldiğinden ödeme veya itirazlar en geç 29 Temmuz 2019 tarihine kadar yapılabilecektir.

Sosyal güvenlik mevzuatı ile ilgili aşağıda belirtilen iş ve işlemler mali tatil kapsamına girmediğinden ilgili kanunlarda belirtilen süreler içinde yerine getirilmesi gerekmektedir.

*İş kazası ve meslek hastalığı olaylarının Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirimi,

*İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde işverenlerce düzenlenmesi gereken vizite kâğıdı,

*E-bildirge uygulaması kapsamında işverenlerce internet ortamında Sosyal Güvenlik Kurumu’na gönderilen sigortalı hesap fişi,

*Sigortalıların istirahatli oldukları sürede işyerinde çalışmadığına dair işverenlerce internet ortamında yapılması gereken geçici iş göremezlik bildirimi,

*SGK tarafından gönderilecek tebligatlar ile sigortalılar veya işverenler tarafından açılacak davalarda dava açma süreleri

Uzmanlar, mükelleflerin mali tatil boyunca uymaları gereken kurallara ilişkin bu şekilde açıklamalarda bulunurken, Artvinli mükelleflerinde haberimizde yer alan bilgilere göre hareket etmeleri kendi mali yükümlülükleri açısından kendilerine yarar sağlayacağı ifade edildi.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER