GEÇMİŞ TARİH DİYOR Kİ;

Osmanlı İmparatorluğu, Macaristan’daki hâkimiyeti esnasında yılda 7 milyon akçe toplayıp, 21 milyon akçe yatırım yapmıştır.

İstanbul’daki Dolmabahçe Sarayı’nın yapımında, borç alınan 9 ton altın ve 41 ton gümüş kullanıldı.

Haçlı seferi esnasında 1096 yılında Kudüs’te 40 bin Müslüman öldürülmüştür.

1914 yazında 1 Türk lirası 3.7 Dolar ve 18.5 Mark idi.

Endülüs halifesi El Hekim’in kütüphanesinde 600 bin yazma eser vardı. 400 yıl sonra yaşayan Fransa kralı 5. Charles’ın kraliyet kütüphanesinde ancak 900 kitap vardı.

Kanunî Sultan Süleyman dönemindeki bütçeler;

Sivas’ınki 20 milyon altın, Fransa’nınki 4 milyon altın, İngiltere’ninki 3.5 milyon altın.

1835 yılına kadar 400 sene dünyanın en büyük şehri İstanbul’du.

Kanunî Sultan Süleyman’ın hükümdarlığında, 46 yılda ortalama yılda 1 cinayet vakası kaydedilmiştir.

ABD’nin yabancı dille tek antlaşması Türkçedir. Bu Cezayir beylerbeyi ile George Washington arasında Amerikan gemilerinden alınan haraç miktarı hakkındadır.

Birinci Dünya Savaşı sırasında 2.5 milyon at kullanıldı.

1929 yılına kadar Avrupa’da bebeklere karşı en koruyucu İngiliz kanunlarına göre; “Bebek doğarken başı kesilebilir, sert bir şeyle kafası ezilebilir ama nefes aldıktan sonra kurtulmak için yalnızca dışarı atılabilirdi...”

İkinci Dünya Savaşı’nda 56 bin Alman, ABD’de esir iken açlıktan ölmüştür. Kaynak: Rehber Ansiklopedi

YORUM EKLE