Murat Ümit HİÇYILMAZ
Murat Ümit HİÇYILMAZ
Merhaba
Başta ilçemiz Pazar olmak üzere Doğu Karadeniz bölgesi yeni bir haber sitesine kavuştu. Yöremizde yerel medyanın yoğun bir şekilde takip edildiği göz önüne alındığında 'kackar53.com” sitesinin ne derece önemli bir misyona soyunduğu...
Pazar'ın tarihi bu mu?
Ülkemizde bütün kaymakamlıkların ve belediyelerin resmi web sayfalarında ilçenin tarihçesi; tanıtım ve bilgilendirme maksadıyla kısa bir özet şeklinde sunulmaktadır. Çoğu anca bir sayfayı bulan bu metinlerin elbette ki akademik düzeyde...
Athena Tapınağı Gerçekten Var...
Athena Tapınağı Gerçekten Var mıydı? İlçemiz Pazar'ın eski adı olan Atina isminin; mitolojik dönemlerde 'Athena” adlı bir bayana ait olarak yapıldığı düşünülen tapınaktan geldiğine dair birçok kaynak hemfikir gözükmektedir....
Pazar-Hemşin vadisinin turizm potansiyeli
Doğu Karadeniz Bölgesi'nin turizm potansiyelinin son yıllarda oldukça arttığı herkesin malumudur. Özellikle Ortadoğu bölgesinden gelen Arap turistler, hayatlarında ilk defa yeşil görmüşçesine yöremizi karış karış geziyorlar. Bunun...
CİHA KALESİ -1-
Pazar'ın İsmi Bilinmeyen Kalesi: Ciha Rize ilinin bulunduğu bölge, mitolojik dönemlerde bir çok yerli halka ev sahipliği yapmıştır. Bölge, daha sonraki yıllarda Yunan kolonistlerin ticaret için geldiği kıymetli topraklar olarak karşımıza...
CİHA KALESİ 2
Ciha Kalesi'nin Adının Kaynağı Tarihi kalelerin en eski isimleri genel olarak bilinmemektedir. Söz konusu kale belli bir şehirde konumlanmış ve o şehirle özdeşleşmiş ise Giresun Kalesi, Trabzon Kalesi, Rize Kalesi örneklerinde olduğu gibi...
Ciha kalesi -3-
Ciha Kalesi'nin Mimari Yapısı Ciha Kalesi, mimari olarak kenarları uzunlamasına düz ve köşe bölümleri yuvarlak olmak üzere kare bir görüntüye sahiptir. Kuzey-güney ekseni 24,5 metre ve doğu-batı ekseni 26 metre olmak üzere toplam 637...
Altınpost Efsanesi !
Altınpost Efsanesi… Geçenlerde bir görev için Arhavi Çay Fabrikası'nın müdürü Gültekin Karaşah beyefendiye uğradım. Müdür bey, görevine yakın bir zamanda atanmış olduğu için odası, üzerinde tebrik edenlerin isimleri yazılı...
Gülbahar Hatun Cami
Gülbahar Hatun ve Pazar Pazar merkezde meydan mevkiinde bulunan camiyi herkes görmüştür. Hatta belli bir yaşın üzerinde olanlar bu caminin eski halini de bilirler. Meraklı olanlar eski caminin de esas orijinal cami olmadığını bilirler. Bu cami...
Arşiv Kaynağı Olarak Nüfus...
Yöre tarihi araştırmacıları için Osmanlı Arşivlerinde bulunan arşiv kaynakları arasında Nüfus Defterlerinin eşsiz bir yeri vardır. Yakın zaman içerisinde tasnifi yapılıp araştırmacılara sunulan Nüfus Defterleri, yöremiz tarihi açısından...
RİZE TARİHİ VE KÜLTÜRÜNÜ...
Rize tarihi ve kültürü üzerine araştırma yapan kısıtlı sayıda insanın büyük bir çoğunluğu amatör gönüllü insanlardan oluşuyor. Hal böyle olunca bu kısıtlı gönüllülerin meydana getirdikleri çalışmaların basılması ve kitaplaştırılması...
PAZAR KIZ KULESİ
'Kız Kulesi” denilince tüm yurtta elbette İstanbul Boğazı'nın incisi malum kule akla gelir. Ancak Karadeniz'de, Pazar'ın sahiline bitişik kayalıklarda adı yine Kız Kulesi olan farklı bir yapı daha bulunmaktadır. Ancak Pazar'daki...
Atina’nın köylerine Osmanlı’nın düşündüğü...
1870'li yıllardan itibaren Osman Devleti'nin iç ve dış politikasında etkili olan zümrede elle tutulur bir Türkçülük hareketinin varlığı söz konusu olmuştur. Bu akım, yeni yüzyıla geçilmesi ile daha da sağlam bir zemine oturmuş...
Tarihçi Mehmet Bilgin'le Pazardayız
Doğu Karadeniz bölgesinin tarihi üzerine birkaç neşriyat karıştırmış olan hemen herkes, Mehmet Bilgin isminin bu konuda önemli bir yer işgal ettiğini bilir. Trabzon Sürmeneli olan Mehmet Bilgin, yöre üzerine yaptığı çalışmalarla büyük...
Pazarlı Tarih Gönüllüsü: İhsan...
Birçok kişinin tanıma fırsatını yakalayamadığı özel bir insandı İhsan Topaloğlu. Kaşla göz arasında özellikle ilçemizle alakalı birçok kitap yayımladı. Kıymeti bilinmeden, eserleri gereken değeri görmeden, genç yaşında ansızın...
1844 Yılında Pazar Gülbahar...
İlçemizin merkezinde bulunan tarihi Gülbahar Hatun Camii'nin 1844 yılında esaslı bir bakım ve revizyondan geçirildiğini önceki bir makalemizde belirtmiştik. Hatta bu hayır işini Basazade Mustafa Ağa'nın eşi Ayşe Hatun'un üstlendiği...
Karadeniz ve yöremiz sevdalısı...
İlçemizden her ne kadar Yavuz Bahadıroğlu gibi ulusal tarihçiler çıkmışsa da, sadece yöremiz üzerine tarih ve kültür araştırmaları yapan insan sayısı çok azdır. Herkes az çok tarihini ve geçmişini merak eder ama bu merakını düzenli...
Fındıklı’da 10 gün
Geçenlerde Dergâh Yayınları'ndan 'Fındıklı Seyahatnamesi: Fındıklı'dan Viçe'ye Yolculuk” adlı sekizinci eserim yayımlandı. Bu eserin basımını sağlayan Prof. Dr. İsmail Kara hocamıza ve REVAK'a öncelikli olarak...
Pazar’da “Dervişler” Meselesi
Pazar'da yaşayanlar bilir, Yukarı Soğuksu mahallesinin üst tarafında eski adı Hoşneşin olan Gazi Mahallesi'nde yerleşik ve kendilerine 'Dervişler” denilen bir topluluk vardır. Günümüzde az çok Pazar'a ve Pazarlı'lara...
Ceğalver Dağı'nın Etekleri
Ceğalver Dağı; bilenler bilir, Venekdere Vadisi ya da Laz bölgesinin deyimi ile Melyat deresi vadisinin sonunda yer alan yüksekçe bir dağın ismidir. Çevresinde oldukça meşhurdur ve kendine has bir coğrafi-kültüre ev sahipliği yapar. Eskiler,...
Sultan Abdülaziz'in Pazarlı hocası
Osmanlı sarayında içinde bizzat padişahın kendisinin de bulunduğu seçkin birkaç kişiye 'Huzur Dersleri” adı altında dini ve ilmi sohbetlerde bulunulması faaliyetleri, ta Osman Gazi dönemine kadar uzanmaktadır. I.Murat Hüdâvendigâr...
Atatürk’ü tutuklamayan Mermenatlı !
Yıl 1919, aylardan Temmuz. Mustafa Kemal, çoktan Samsun'a çıkmış ve ilk kongreyi toplamak üzere Erzurum'da faaliyetlerde bulunmaktadır. O günlerde Erzurum valisi olan Münir Bey görevinden alınmış, yerine kadı Mehmet Hurşit Efendi...
Demircilikte Kum Kaynağı ve...
Demircilik mesleği, birçok medeniyette olduğu gibi Türkler'de de çok eski dönemlere kadar uzanan sanatsal bir uğraştır ve dünyanın genelinde 'Doğu” medeniyetlerine ait bir uğraş olarak literatüre geçmiştir. Demirciliğin önemi,...
Arhavi’nin Kamparna köyüne bakın...
Geçenlerde bir grup yakın arkadaşımla birlikte, son zamanlarda ismi sıklıkça duyulan Mençuna Şelalesi'ni görmek için Arhavi'ye gezi düzenledik. Yazılarımızı paylaştığımız kackar53.com sitesindeki bu köşemizde genellikle Pazar...

banner71

banner46

banner72

banner61