Yusuf KAMBUR
Yusuf KAMBUR
Yazarın Makaleleri
MEVLİD-İ NEBİ İNSANLIĞIN DİRİLİŞİ
'Oku!” ilahi emriyle gönderilmişti tüm insanlığı yeniden dirilişe çağırmak için Efendimiz (sav). 'Yaratan Rabbinin adıyla oku! O, insanı bir âlâk'tan yaratmıştır. Oku! Rabbin sonsuz ikram sahibidir. O, kalemle yazmayı öğretendir,...
KARDEŞ! TUT ELİMDEN SENİ RABBİNE GÖTÜREYİM!
'(Ey Muhammed!) Musa'nın haberi sana geldi mi? Hani Rabbi, iki kat kutsal kılınmış bir vadide (Tuva vadisinde) ona şöyle seslenmişti: 'Haydi Firavuna git! Çünkü o azmıştır/Haddini aşmıştır!” 'Ona de ki: İster misin...
BİZİ ALDATAN BİZDEN DEĞİLDİR!
'Onlar (kendi akıllarınca) güya Allah'ı ve müminleri aldatırlar. Hâlbuki onlar ancak kendilerini aldatırlar ve bunun farkında değillerdir.”(Bakara: 2/9) 'Onların kalplerinde hastalık vardır. Böyle davrandıkları için Allah...
TELAFİSİ OLMAYAN HATALAR! (ÖLÜME ÇIKARILAN DAVETİYE)
'(Allah'ın buyruklarını umursamaz hale gelen şu) insanların kendi elleriyle yapıp ettikleri sonucunda karada ve denizlerde çürüme ve bozulma başladı. Neticede (Allah), yaptıklarının (kötü sonuçlarından) bir kısmını kendilerine...
KURBAN İSLAM’IN ŞİARIDIR!
'(Ey Habibim!) de ki: şüphesiz benim namazım, kurbanım/tüm ibadetlerim, hayatım ve ölümüm âlemlerin Rabbi Allah içindir. O'nun hiçbir ortağı yoktur. Ve ben bu şekilde inanmakla ve O'na teslim olanların ilki olmakla emrolundum.”(En'am:...
ŞEREFLİ BİR HAYAT ŞEREFLİ BİR ÖLÜM!
'(Ey Habibim!) Allah'ın kendisine bahşettiği iman/hidayet/şeref ve izzet nimetini nankörlüğe çevirip, nankörlükle değiştirenleri (küfür ve nankörlüğü alıp iman ve izzeti elinin tersiyle itenleri) ve kavimlerini/bağlılarını...
SONUMUZ BAYRAM OLSUN!
'Şüphesiz 'Rabbimiz Allah'tır” deyip te, sonra dosdoğru olanlar var ya, onların üzerine akın akın melekler iner ve derler ki: 'Korkmayın, üzülmeyin, size (dünyada iken) vadedilen cennetle sevinin!”(Fussilet: 41/30) Bundan...
ON BİR AYIN SULTANI RAMAZAN
Hoş geldin ey ayların Sultanı! Hüzünle gelmene biz sebep olduk değil mi yine? Rabbimizden getirdiğin tüm güzelliklere 'kan bulaştırdık” öyle mi? Allah'ın lanetlediği kullar, (İsrailoğulları) ataları Peygamberler şehit ediyordu...
BERAT KANDİLİ
'Allah'a karşı sorumluluk bilinciyle yaşayanlara/Allah'a karşı gelmekten sakınan kimselere: 'Rabbiniz ne indirdi?” diye sorulduğunda: 'İyilik indirdi” derler. Bu dünyada, iyi davrananlar iyilik görürler. Ahiret ise...
İSRA VE MİRAÇ GERÇEĞİ
'Hani (Ey Muhammed!), Biz sana demiştik ki: '(Tasalanma), senin Rabbin insanları çepeçevre kuşatmıştır! Sana gösterdiğimiz o müşahedeyi (Miracı) ise, başka değil, insanlar için yalnızca bir imtihan aracı yaptık; tıpkı Kur'an'da...
MÜBAREK ÜÇAYLAR (BEREKETLİ GÜNLER VE GECELER)
'… Dikkat edin! Yalnız O'na aittir bütün yaratılış ve mutlak emir. Âlemlerin Rabbi Allah en yüce, en ulvi bereket kaynağıdır.”(Araf: 7/54) 'Allah'ım! Recep ve Şaban'ı hakkımızda hayırlı ve mübarek kıl ve bizi...
ÇOCUKLARIMIZ AYNAMIZDIR! AHİRETTEKİ KARNEMİZDİR!
'Hem aklınızdan çıkarmayın ki, mallarınız ve çocuklarınız birer sınav aracıdır ve bilin ki, katında en büyük ecir bulunan Allah'tır!”(Enfal: 8/28) Hikâye ederler ki bir çocuğun elinde bir karne varmış. Karne babanın dikkatini...
BİR YIL DAHA GEÇTİ NE KAZANDIK NE KAYBETTİK!
'(Ey Rasulüm) de ki: Şüphesiz hüsrana uğrayanlar, kaybedenler, en büyük zararda olanlar kendilerini ve ailelerini Kıyamet günü hüsrana sokanlardır. İyi bilin ki bu, evet bu, apaçık hüsranın ta kendisidir.”(Zümer: 39/15) Acısıyla...
MEVLİD KANDİLİ (HAYATA DOĞAN GÜNEŞ)
'Nitekim kendi içinizden size ayetlerimizi okuyan, sizi kötülüklerden arındıran, size Kitab'ı, hikmeti ve daha önce bilmediğiniz birçok şeyi öğreten bir peygamber gönderdik.”(Bakara: 2/151) 'Cevamiu'l Kelim” (Az sözle...
SEVGİ ZEHİRLENMESİ!
'Ey iman edenler! Mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah'ı anmaktan alıkoymasın! (Allah'ı gündeminizden düşürmesin!) Kim bunu yaparsa, işte onlar kaybedenlerin ta kendileridir.”(Münafikun: 63/9) 'Öyle yiğitler (Kadın-Erkek)...
ARAKAN’DAN YÜKSELEN İLAHİ İKAZ!
'Onlar, Allah'ın (azabının) meleklerle birlikte bulutların gölgeleri arasından çıkagelmesini ve (kâfirlerin) işinin bitirilmesini mi bekliyorlar? Ama (o zaman) her şeye karar verilmiş ve her şey Allah'a döndürülmüş olurdu.”(Bakara:...
KURBAN VE BAYRAM!
'De ki, şüphesiz benim namazım da, diğer ibadetlerim de, hayatım ve ölümüm de Âlemlerin Rabbi Allah içindir.”(En'am: 6/162) 'Hâlbuki onlar dini sadece Allah'a has kılarak, ihlasla kulluk etmekle emrolunmuşlardı. (Beyyine:...
EDEP YAHU!
'Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin ardına düşme! Çünkü kulak, göz ve kalp, bunların hepsi ondan (o peşine düştüğün şeyden) sorumludur.”(İsra: 17/36) 'İşte siz böyle kimselersiniz! Haydi bilginiz olan şeyler hakkında...
KADİR GECESİ! (MELEKLERLE BERABER)
'Ha-Mim. 'Bu ilahi kelamın indirilişi her işinde mükemmel olan, her şeyi bilen Allah katındandır.” '(O), günahları bağışlayan, kendine yönelenin yönelişini/tevbeleri kabul eden, cezalandırması çetin, keremi de sınırsız...
ORUÇ TUTMALIYIM ÇÜNKÜ BEN MÜSLÜMANIM
Hocam, bir Ramazan ayına daha yaklaşmış bulunmaktayız. İmanla şereflenmiş müminler olarak Ramazan ayına yaklaşımımız nasıl olmalı, nelere dikkat etmeliyiz? İman edenler adına soruyorum, 'Biz neden oruç tutmalıyız? Müslüman neden...
MÜBAREK ÜÇ AYLAR!
'Eğer o ülkelerin insanları (gereği gibi) iman edip Allah'a karĢı gelmekten sakınmıĢ olsalardı, elbette üzerlerine gökten ve yerden nice bereket ve bolluk kapılarını ardına kadar açardık, fakat yalanladılar. Biz de kendi yapıp...
BABALIK BÖYLE MESLEK!
'Rabbi (İbrahim'e) ‘Müslüman olup bana teslim ol!' deyince o şu cevabı vermişti: Teslim oldum âlemlerin Rabbine.” 'Ve İbrahim çocuklarına bunu aynen vasiyet etti; Yakup da (böyle yaptı): Evlatlarım! Bakın, Allah size...
KORKU VE ÜMİT! (HAVF VE RECA)
'(Allah'ın mesajlarıyla) belli bir düzene girmiş olan yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayın! (Azabından) korkarak ve (rahmetini) umarak O'na dua edin! Çünkü Allah'ın rahmeti iyilere/iyilik yapanlara her zaman yakındır.”(Araf:...
YILBAŞI: TOPLU İSYAN GECESİ!
'Siz ey iman edenler! Sarhoşluk veren her şey, tüm şans oyunları, Allah'tan başkasına kurban sunmak ve gelecek hakkında kehanette bulunmak şeytan işi pisliklerden başka bir şey değildir. O halde bunlardan kaçının ki ebedi mutluluğa...