Yusuf KAMBUR
Yusuf KAMBUR
Yazarın Makaleleri
ÇOCUKLARIMIZ AYNAMIZDIR! AHİRETTEKİ KARNEMİZDİR!
'Hem aklınızdan çıkarmayın ki, mallarınız ve çocuklarınız birer sınav aracıdır ve bilin ki, katında en büyük ecir bulunan Allah'tır!”(Enfal: 8/28) Hikâye ederler ki bir çocuğun elinde bir karne varmış. Karne babanın dikkatini...
BİR YIL DAHA GEÇTİ NE KAZANDIK NE KAYBETTİK!
'(Ey Rasulüm) de ki: Şüphesiz hüsrana uğrayanlar, kaybedenler, en büyük zararda olanlar kendilerini ve ailelerini Kıyamet günü hüsrana sokanlardır. İyi bilin ki bu, evet bu, apaçık hüsranın ta kendisidir.”(Zümer: 39/15) Acısıyla...
MEVLİD KANDİLİ (HAYATA DOĞAN GÜNEŞ)
'Nitekim kendi içinizden size ayetlerimizi okuyan, sizi kötülüklerden arındıran, size Kitab'ı, hikmeti ve daha önce bilmediğiniz birçok şeyi öğreten bir peygamber gönderdik.”(Bakara: 2/151) 'Cevamiu'l Kelim” (Az sözle...
SEVGİ ZEHİRLENMESİ!
'Ey iman edenler! Mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah'ı anmaktan alıkoymasın! (Allah'ı gündeminizden düşürmesin!) Kim bunu yaparsa, işte onlar kaybedenlerin ta kendileridir.”(Münafikun: 63/9) 'Öyle yiğitler (Kadın-Erkek)...
ARAKAN’DAN YÜKSELEN İLAHİ İKAZ!
'Onlar, Allah'ın (azabının) meleklerle birlikte bulutların gölgeleri arasından çıkagelmesini ve (kâfirlerin) işinin bitirilmesini mi bekliyorlar? Ama (o zaman) her şeye karar verilmiş ve her şey Allah'a döndürülmüş olurdu.”(Bakara:...
KURBAN VE BAYRAM!
'De ki, şüphesiz benim namazım da, diğer ibadetlerim de, hayatım ve ölümüm de Âlemlerin Rabbi Allah içindir.”(En'am: 6/162) 'Hâlbuki onlar dini sadece Allah'a has kılarak, ihlasla kulluk etmekle emrolunmuşlardı. (Beyyine:...
EDEP YAHU!
'Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin ardına düşme! Çünkü kulak, göz ve kalp, bunların hepsi ondan (o peşine düştüğün şeyden) sorumludur.”(İsra: 17/36) 'İşte siz böyle kimselersiniz! Haydi bilginiz olan şeyler hakkında...
KADİR GECESİ! (MELEKLERLE BERABER)
'Ha-Mim. 'Bu ilahi kelamın indirilişi her işinde mükemmel olan, her şeyi bilen Allah katındandır.” '(O), günahları bağışlayan, kendine yönelenin yönelişini/tevbeleri kabul eden, cezalandırması çetin, keremi de sınırsız...
ORUÇ TUTMALIYIM ÇÜNKÜ BEN MÜSLÜMANIM
Hocam, bir Ramazan ayına daha yaklaşmış bulunmaktayız. İmanla şereflenmiş müminler olarak Ramazan ayına yaklaşımımız nasıl olmalı, nelere dikkat etmeliyiz? İman edenler adına soruyorum, 'Biz neden oruç tutmalıyız? Müslüman neden...
MÜBAREK ÜÇ AYLAR!
'Eğer o ülkelerin insanları (gereği gibi) iman edip Allah'a karĢı gelmekten sakınmıĢ olsalardı, elbette üzerlerine gökten ve yerden nice bereket ve bolluk kapılarını ardına kadar açardık, fakat yalanladılar. Biz de kendi yapıp...
BABALIK BÖYLE MESLEK!
'Rabbi (İbrahim'e) ‘Müslüman olup bana teslim ol!' deyince o şu cevabı vermişti: Teslim oldum âlemlerin Rabbine.” 'Ve İbrahim çocuklarına bunu aynen vasiyet etti; Yakup da (böyle yaptı): Evlatlarım! Bakın, Allah size...
KORKU VE ÜMİT! (HAVF VE RECA)
'(Allah'ın mesajlarıyla) belli bir düzene girmiş olan yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayın! (Azabından) korkarak ve (rahmetini) umarak O'na dua edin! Çünkü Allah'ın rahmeti iyilere/iyilik yapanlara her zaman yakındır.”(Araf:...
YILBAŞI: TOPLU İSYAN GECESİ!
'Siz ey iman edenler! Sarhoşluk veren her şey, tüm şans oyunları, Allah'tan başkasına kurban sunmak ve gelecek hakkında kehanette bulunmak şeytan işi pisliklerden başka bir şey değildir. O halde bunlardan kaçının ki ebedi mutluluğa...
TAKVA ELBİSESİ
'Ey Âdemoğulları! Size katımızdan, hem çıplaklığınızı örtmek hem de zarafet ve güzellik aracı olmak üzere giysi (yapma yeteneği) bahşettik; fakat takva elbisesi var ya, işte o en hayırlı olandır. Bunlar da Allah'ın ayetlerindendir,...
BETERİN BETERİ VAR!
'Yoksa siz, sizden öncekilerin başına gelenler sizin de başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sanıyorsunuz? Onların başına öyle şiddetli zorluklar, öyle boğucu darlıklar geldi ve öylesine sarsıldılar ki, müminlerle birlikte Elçi...
İNSAN YETİŞTİRME SANATI!
'Derken Musa ve kardeşine şöyle vahyettik: 'Şehirde toplumunuz için bazı evleri karargâh edinin; kendi evlerinizi ise ibadethaneye dönüştürerek ibadetinizi eda edin! Ve (sen ey Musa!), müminleri (zaferle) müjdele!”(Yunus: 10/87) İnsan...
KURBAN, İBADETTİR!
'Her ümmet için, Allah'ın kendilerine rızk olarak verdiği kurbanlık hayvanların üzerlerine O'nun adını anarak kurban kesmeyi meşru (gerekli) kıldık.İşte sizin ilâhınız bir tek ilâhtır. Şu hâlde yalnız O'na teslim...
ÖLÜM, EN BÜYÜK HAKİKAT!
'(Ve Allah diyecek ki), işte şimdi bize yapayalnız geldiniz, tıpkı sizi ilk yarattığımız gibi (çırılçıplak, yapayalnız, teker teker huzurumuza geldiniz.) Size verdiğimiz her şeyi arkanızda bıraktınız. Sizin lehinize Allah'a...
TOPLUMSAL TÖVBE VE ARINMA!
'… Siz ey iman edenler! Topyekûn günahları terk edip Allah'a yönelin (tövbe edin) ki, mutluluk ve kurtuluşa erebilesiniz.”(Nur: 24/31) 'Ne yazık ki, Yunus toplumundan başka, (bütün bireyleriyle topyekûn) imana erişen ve böylece...
AŞAĞILARIN AŞAĞISI!
'Kendisine ayetlerimizi (Allah'ın varlık ve birliğine ait delilleri) verdiğimiz hâlde, onlardan sıyrılıp da şeytanın kendisini peşine taktığı, bu yüzden de azgınlardan olan kimsenin haberini onlara anlat.” Ki, eğer Biz isteseydik...
BAYRAMINIZ KURTULUŞUNUZ OLSUN!
'Rablerine karşı gelmekten sakınanlar (kulluk bilinciyle hareket edenler), bölük bölük cennete sevk edileceklerdir. Oraya vardıklarında cennetin kapılarının kendileri için ardına kadar açık olduğunu görecekler. Cennet muhafızları...
İŞİTTİK, İTAAT ETTİK (Mİ?)
'Ey iman edenler! Allah'a ve Rasulü'ne itaat edin! O'nun mesajını (Kur'an'ı) işittiğiniz, duyduğunuz halde ondan yüz çevirmeyin! 'Sakın ha dinleyip kulak asmadıkları halde 'işittik” diyenler gibi olmayın!”(Enfal:...
RAMAZAN VE ORUÇ!
'Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı.”(Bakara: 2/183) Ey hasretle çarpan yürek, müjdeler olsun sana! Rahmet, bereket ayı, yine kavuştuk...
BERAT KANDİLİ!
'Takva sahipleri (sorumluluk bilinciyle hareket edenler) cennetlerde, tarifsiz nimetler içinde olacaklardır… Kendileri iman eden ve soyları da bu muhteşem imanı izleyenlere gelince: Biz onları (cennette) soylarıyla buluşturacağız ve kendi...