TİMYA VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİNDE 147 ADET KONUT SATIŞA ÇIKIYOR

TİMYA VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİNDE 147 ADET KONUT SATIŞA ÇIKIYOR

TİMYA VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİNDE 147 ADET KONUT SATIŞA ÇIKIYOR
Abdullah Uzun
Abdullah Uzun
02 Mayıs 2018 Çarşamba 10:52

RİZE-Rize Merkez “Timya Vadisi” Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 147 adet dairenin satışı için başvurular 14 – 18 Mayıs 2018 tarihleri arasında başlayacak.

Başvurular , “Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimler” ketegorisi – “En az %40 Engelli Vatandaşlar” kategorisi ve “Diğer Alıcı Adaylar” olarak 3 ayrı kategoride kabul edilecek.

Söz konusu vatandaşlar başvurularını Halk Bankası Rize Şubesinden yapabilecek olup, konuyla ilgili detaylı bilgi sahibi olmak isteyenler www.toki.gov.tr resmi site satış kısmından bilgi alabilir.

T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI RİZE MERKEZ HAMAMDERESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ 759 (753) ADET KONUT, 1 ADET AVM SATIŞ DUYURUSU/ÖN BİLGİLENDİRME FORMU
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından RİZE MERKEZ HAMAMDERESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ 759 (753) ADET KONUT,
1 ADET AVM kapsamında üretilecek 147 adet konut satışa sunulacaktır. Proje Adı: RİZE MERKEZ HAMAMDERESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ 759 (753) ADET KONUT, 1 ADET AVM Satışa Sunulan Konut Sayısı: 2+1 konut 65 adet ,3+1 konut 71 adet ,4+1 konut 11 adet Satış Yönetimi: Kuralı Satış Satıcı: Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (İdare) Adres: Bilkent Plaza, B1 Blok, 06800, Bilkent, Ankara İletişim İnternet: www.toki.gov.tr İletişim telefon: 444 86 54 Başvuru tarihleri: 14 Mayıs 2018 - 18 Mayıs 2018 Başvuru Bedeli: 2000 TL Başvuru Yapılacak Banka Şubesi: T. Halk Bankası AŞ. Tüm Şubeler Başvuru alınacak konut tipleri: 2+1,3+1,4+1 Kura Tarihi: 25 Mayıs 2018 Sözleşme İmzalanacak Banka Şubesi: T. Halk Bankası AŞ. Rize Şb. Asil Hak Sahipleri Sözleşme İmzalama Tarihleri: 04 Haziran 2018 - 13 Haziran 2018 Yedek Hak Sahipleri Sözleşme İmzalama Tarihleri: 25 Haziran 2018 - 27 Haziran 2018(Asil hak sahipleri sözleşme imzalama işlemlerini tamamladıktan sonra kalan konutlar için) Başvurular 3 kategoride kabul edilecektir;

1)“Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri” kategorisi (Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış Hak Sahipliği Belgesi olan)

2)“En az %40 Engelli Vatandaşlar” kategorisi

3)“Diğer alıcı adayları” kategorisi * Şehit Aileleri, Maluller (Terör, Harp ve Vazife Malulleri) ile Dul ve Yetimlerine kuraya girmeden konut alma hakkı tanınacak, ancak bu kişilerin konutları öncelikli olarak kura ile belirlenecektir. * %40 Engelli Vatandaşlara konut sayısının %5’i kadar (2+1 konutlarda 4 adet ,3+1 konutlarda 4 adet ,4+1 konutlarda 1 adet ) kontenjan ayrılacak ve kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır. * Diğer Konut Alıcı Adayları İdaremiz genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile belirlenecektir. Detaylı satış fiyat ve koşulları T. Halk Bankası AŞ. şubelerinde ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığının web sayfası (www.toki.gov.tr) aracılığıyla duyurulmaktadır. En düşük ve en yüksek fiyatlar ile alternatifli ödeme koşulları aşağıda sunulmaktadır.
KONUT SATIŞ/ÖDEME BİLGİLERİ KONUT TİPİ KONUT FİYATI (TL) EN DÜŞÜK-EN YÜKSEK SATIŞ TARİHİNDE ÖDENECEK PEŞİNAT (TL) VADE (AY) BAŞLANGIÇ TAKSİDİ (TL)
Brüt Alan 84.15 - 118.74 m² Net Alan 56.02 - 72.62 m² (2+1) (65 adet) 212.031,96 %10 21.203,20 96 1.987,80 %15 31.804,79 108 1.668,77 %25 53.007,99 120 1 3) Başvuru sahiplerinde T.C. vatandaşı olma ve 18 yaşını doldurmuş olma şartları aranacaktır.

4) Kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocuklarından oluşan hane halkı adına, yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir; birden fazla başvuru yapılması durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.

5) Yukarıdaki şartları sağlayan kişiler, başvuru tarihleri arasında, yetkili banka şubelerine başvuru bedelini ödeyerek, (Şehit Aileleri, Maluller (Terör, Harp ve Vazife Malulleri) ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç) başvurdukları kategori ile ilgili “Satın Alma Talep ve Yüklenim Belgesi” ni imzalayacaklardır

6) Kura sonucu konut satın alma hakkı kazanarak konutu belirlenen veya konut sayısından az başvuru olması nedeni ile başvuru sırasına göre 04 Haziran 2018 - 13 Haziran 2018 tarihleri arasında konut seçimi yapan hak sahipleri; peşinat bedelinden başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutarı sözleşme imzalama tarihleri arasında sözleşme imzalama işlemlerinin gerçekleştirileceği banka şubesine yatırarak Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalayacaklardır.

7) Kura çekilişinde asil hak sahiplerinden sonra 2+1 konut için 30 adet, 3+1 konut için 35 adet, 4+1 konut için 5 yedek hak sahibi belirlenecek, sözleşme imzalamayan asil hak sahiplerinden kalan konutlar için, İdarece ilan edilecek sözleşme imzalama programı çerçevesinde, yedek hak sahiplerine Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalatılacaktır.

8) Peşinat bedeli üzerinden %0,5 (binde beş) oranında banka komisyonu ve banka komisyonu üzerinden %5 (yüzde beş)oranında BSMV satış sırasında bankaca tahsil edilecektir.

9) Borç bakiyesi, tercih edilen peşinat miktarına göre 96,108,120 ay boyunca aylık taksitler halinde ödenecektir. Borç bakiyesi ve aylık taksitler, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı uygulanarak artırılacaktır.

10) İlk taksit ödeme tarihi; Konut teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.

11) İlk dönemsel artış tarihi; Konut teslim tarihine göre İDARE’ce belirlenecektir.

12) Kura sonucu konut satın alma hakkı kazananlar, sözleşme imzalama aşamasında kendi aralarında becayiş (konut değişikliği) yapabileceklerdir.

13) Konut alıcısı, sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren on dört gün içinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Konut alıcısı, Gayrimenkul’ ün fiili tesliminden evvel teslim süresi içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkına sahiptir.

14) Kura sonucunda; konut satın alma hakkı elde edemeyenlerin başvuru bedelleri 29 Mayıs 2018, konut satın alma hakkı kazandığı halde sözleşme imzalamayan asil hak sahiplerinin başvuru bedelleri 18 Haziran 2018, yedek hak sahiplerinin başvuru bedelleri ise 28 Haziran 2018 tarihlerinden itibaren başvuru sahiplerine iade edilecektir.

15) Konutların teslim süresi, sözleşme tarihinden itibaren 36 Aydır. Konutların anahtar teslimi, İdarece belirlenecek ve ilan edilecek program dahilinde gerçekleştirilecektir.

16) Anahtar teslimi öncesinde KDV Kanunu uyarınca, KDV bedeli (%1) ayrıca alıcılar tarafından ödenecektir.

17) Konut tesliminden sonra ALICI, Yönetim Planı ve KMK’nda öngörülen ortak giderlerden bağımsız bölüme (GAYRİMENKUL) isabet eden miktarları, toplu yapı alanındaki ortak tesislere ilişkin giderleri ve blok aidatlarını anahtar tesliminin gerçekleştiği veya teslim ihbarında belirtilen sürenin içinde bulunduğu aydan geçerli olmak üzere her ay yapı/site yönetimine ödeyecektir. Alıcı bağımsız bölümü teslim almamış olsa dahi aidat ve ortak alan giderlerini ödemekle yükümlüdür.

18) Proje yapı ruhsat tarihi; 07.04.2015 29) Projede konut büyüklükleri ve mahal listelerinde bir çelişki olduğu takdirde uygulama projesi ve sözleşmedeki bilgiler esas kabul edilecektir.

20) Konut alıcıları sözleşmeden doğan haklarını üçüncü şahsa anahtar teslim tarihinden itibaren 1 (bir) yıl sonra devir edebileceklerdir.

21) Toplu Konut Fonundan Şehit Ailelerine, Malulleri (Terör, Harp ve Vazife Malulleri) ile Dul ve Yetimlerine Açılacak Faizsiz Konut Kredisinden Yararlanmak İstenmesi Durumunda, Şehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimleri kategorisindeki başvuru sahipleri, ilgili Banka aracılığı ile Şehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimlerine açılacak faizsiz konut kredisinden faydalanacağından, tahsis edilen kredi tutarı konut bedelinden mahsup edilecek, bakiye borç kalması durumunda 120 ay vade ile madde 10’da belirlenmiş olan artış esaslarına göre ödenecektir. Ancak, belirlenen konutun bedelinin kredi tutarından düşük olması durumunda; satış bedeli dışında kalan masraflar ve vergiler dikkate alınarak kredi ödemesi yapılır ve bu miktar kredi tutarını geçemez. Toplu Konut Fonundan Şehit Ailelerine, Malulleri (Terör, Harp ve Vazife Malulleri) ile Dul ve Yetimlerine Açılacak Faizsiz Konut Kredisini kullanmaksızın konut başvurusu Yapılması Durumunda, Kredi hakkından yararlanmaksızın başvuru yapılmak isteniyor ise, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan, “HAK SAHİPLİĞİ BELGESİNİN” alınarak anılan belgelerin ekinde, konut başvurusu yapılan İl sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge veya başvuru yapılan İl nüfusuna kayıtlı olduklarına ait belgeler istenecektir. Yukarıda belirtilen şartları taşıyan kişi/kişilere, bu satış kampanyasından bir defaya mahsus olmak üzere konut satışı yapılacaktır. Konutlar, fiyat listelerinde bulunan indirimsiz fiyatlar üzerinden, %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları konut teslimlerini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır. İdare gerek görmesi halinde satışa sunulan konutlardan bir kısmını veya tamamını satıştan çekmeye yetkilidir. Gayrimenkul Satış İşlemleri Özel Hukuk Hükümlerine tabidir. AYRINTILI BİLGİ İÇİN : TOKİ Web Sayfası, www.toki.gov.tr ve Bilgi Hattı : 444 86 54

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.